fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: School teachers and Parents

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Hoài Thương của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề School teachers and Parents IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài School teachers and Parents IELTS Writing Task 2

School teachers are more responsible for social and intellectual development of students than parents. To what extent do you agree or disagree?

(Giáo viên ở trường chịu trách nhiệm nhiều hơn về sự phát triển trí tuệ và xã hội của học sinh so với phụ huynh. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên? )

Bài mẫu (Sample Answer)

School teachers and Parents IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • nuanced: tinh tế
 • multifaceted: đa chiều
 • pivotal: trọng yếu
 • contend: tranh luận
 • primary social unit: đơn vị xã hội chính
 • instill: truyền dạy
 • pedagogical strategies: chiến lược giáo dục
 • tailored to: được điều chỉnh để phù hợp với
 • exceed: vượt quá
 • well-rounded: đầy đủ, toàn diện
 • holistic: toàn diện
 • complementary: bổ sung nhau

Trên đây là sample cho Topic: School teachers and Parents IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo