fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Schooling

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Việt Nam của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Schooling IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Schooling IELTS Writing Task 2

Some people think that the main purpose of school is to turn children into good citizens and workers, rather than to benefit them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

( Một số người cho rằng mục đích chính của trường học là biến trẻ em thành những công dân và người lao động tốt hơn là mang lại lợi ích cho cá nhân chúng. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý? )

Bài mẫu (Sample Answer)

Schooling IELTS Writing Task 2
Schooling IELTS Writing Task 2
Bài mẫu chủ đề Schooling IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • workforce: lực lượng lao động
  • effective members of society: thành viên có ích cho xã hội
  • moral principles: chuẩn mực đạo đức
  • real-world skills: kỹ năng thực tế
  • social connection: mối quan hệ xã hội
  • camaraderie: sự hoà thuận, đồng chí
  • diverse: đa dạng 
  • foster: nuôi dưỡng

Trên đây là sample cho Topic: Schooling IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo