fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: A Road System

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này,  Nguyên Nhung của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề A Road System (The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.) trong IELTS Writing Task 1.

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài: The maps show a road system as it is now

The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Các bản đồ thể hiện hệ thống đường bộ hiện trạng và những thay đổi được đề xuất trong tương lai nhằm giảm số vụ tai nạn. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

the maps show a road system as it is now

Bài mẫu (Sample Answer)

the maps show a road system as it is now

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

Cấu trúc mô tả các tiên đoán, kế hoạch cho tương lai

 • be introduced in + place
 • be planned + to be Vp2
 • be proposed + to be Vp2
 • be under planning for something/V-ing
 • It is predicted that + clause

Từ vựng chủ đề “Road and Traffic”:

 • Conjunction(s) / Conjunction area(s): Nơi giao nhau
 • Regulate st: điều hòa, điều phối
 • Direct the traffic to: điều hướng giao thông tới
 • A hotspot for crashes: điểm nóng tai nạn giao thông
 • Where ABC road meets/joins XYZ road: Nơi đường ABC gặp đường XYZ
 • Abrupt turn(s): Khúc quẹo gấp

Từ vựng khác:

 • modification(s): sự thay đổi
 • occur at a regular frequency: xảy ra ở tần suất thường xuyên
 • eliminate (v): loại bỏ

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo