fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Car & Pollution

Bài viết dưới đây cung cấp một Discussion Essay Sample trong IELTS Writing Task 2. Thông qua việc chữa đề thi thật này, bạn sẽ hình dung được rõ ràng hơn một bài mẫu điểm cao là như thế nào. Ngoài ra, bạn cũng sẽ học được nhiều cách diễn đạt, từ vựng cho chủ đề Car & Pollution (Xe hơi & Khí thải).

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2: Car & Pollution

Đề Writing 25/02/2017: Some people think international car-free days are an effective way of reducing air pollution. Others think there are some other ways. Discuss both views and give your own opinion.

(Một vài người nghĩ rằng Ngày Quốc tế Không Xe hơi là một cách hiệu quả để giảm ô nhiễm khí thải. Nhiều người lại cho rằng có nhiều cách khác để làm việc này. Thảo luận cả 2 ý kiến và đưa ra quan điểm của bạn.)

Đây là một chủ đề không quá khó. Lập luận “nhiều xe hơi là nhiều khí thải” dễ triển khai và ai cũng có thể nghĩ ra.

Ngoài việc “discuss” được cả 2 mặt của vấn đề, các bạn có thể phát triển thêm ý từ đề bài để được cộng điểm tiêu chí Task Achievement. Ví dụ, bài viết dưới đây sẽ dành 1 body paragraph để nêu quan điểm người viết, cụ thể là lập luận về giải pháp giảm khí thải.

Type of essayDiscussion
Essay PlanIntro
Paragraph 1: Discuss both views
Paragraph 2: State the opinion (suggest a more viable solution)
Conclusion

Bài mẫu Discussion Essay trong IELTS (Sample Answer)

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Deteriorating air quality: chất lượng không khí đang xấu dần (thay cho ‘ô nhiễm không khí)
  • Futile (adj): không có tác dụng
  • Be the norm: là thông lệ
  • Have a negligible effect on something: có ảnh hưởng không đáng kể tới cái gì đó
  • Incentivize (v): khuyến khích
  • Stringent regulation (n): sự kiểm soát khắt khe
  • Curb (v): hãm lại

Trên đây là Sample Essay cho dạng Discussion trong IELTS Writing Task 2. Truy cập kho bài mẫu IELTS Writing để tham khảo nhiều tài liệu miễn phí hơn nữa.

Để được hướng dẫn cách viết một bài IELTS Writing hoàn chỉnh từ A đến Z, vui lòng tham khảo Pre-Senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo