fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Environment & Energy Price

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Environment & Energy Price IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Phân tích đề bài Environment & Energy Price IELTS Writing Task 2

Type of essayOpinion
AnswerDisagree
Essay planIntroduction
Paragraph 1: explain why increasing the cost of fuel doesn’t solve environment problem
Paragraph 2: suggest some more viable solutions
Conclusion

Bài mẫu (Sample Answer)

Environment & Energy Price IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

Paraphrase:

 • one of the reasons for environmental pollution = contributor to rising environmental pollution
 • supporter = advocate
 • friendly to the environment = eco-friendly

Một số từ vựng chủ đề Environment cho IELTS Writing Task 2:

 • contributor to: nhân tố góp phần tới cái gì (thay cho lead to khá hay)
 • futile: vô tác dụng
 • discourage sb from doing sth: khiến ai chán nản, không muốn làm gì
 • gear sb towards doing sth: định hướng ai tới hành động gì
 • underlying cause: nguyên nhân sâu xa
 • price-conscious: để ý tới giá cả, tránh mua đắt
 • intervene in: can thiệp vào…
 • in tandem with: cùng lúc với
 • mitigate: làm giảm, làm nhẹ

Một số cấu trúc diễn đạt hay về chủ đề Environment cho các bạn tham khảo:

 • the policy given does not addres the underlying causes of pollution: chính sách được đưa ra chưa chạm đến nguyên nhân cốt lõi của việc ô nhiễm
 • stricter punishments must be administered: các hình phạt khắc nghiệt hơn cần được đưa vào thực hiện
 • these steps ought to be carried out in tandem with educating the public about the poor state of the environment: các biện pháp này cần được thực hiện cùng lúc với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về tình hình tồi tệ của môi trường.

Trên đây là sample cho Topic: Environment & Energy Price IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo