fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Science Education

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Science Education IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Phân tích đề bài Science Education IELTS Writing Task 2

Do you agree or disagree with the statement that government should invest more money in science education rather than other subjects to develop the country?

(Chính phủ nên đầu tư thêm vào môn khoa học thay vì những môn học khác để phát triển đất nước. Bạn đồng ý hay không về quan điểm này?)

Type of essayAgree or Disagree
AnswerCompletely disagree
Essay planIntroduction
Paragraph 1: why more investment doesn’t equal more interests in science
Paragraph 2: not all countries benefit from scientists
Paragraph 3: another way to achieve national development
Conclusion

Bài mẫu (Sample Answer)

Science Education IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • scientific breakthrough (n) đột phá về khoa học
 • perpetuate (v): tiếp nối, duy trì
 • futile (adj): vô ích, không có tác dụng
 • make sth accessible: khiến cái gì dễ tiếp cận
 • developing country (n) nước đang phát triển/đang trên đà phát triển, developed country (n) nước đã phát triển
 • grow fond of sth (phrase) trở nên yêu thích cái gì
 • aptitude (n) khuynh hướng, năng lực
 • cover the costs of something: trang trải cho chi phí của cái gì đấy
 • pressing matters: các vấn đề cấp bách
 • bolster economic growth: thúc đẩy phát triển kinh tế
 • accrue to (v) đổ dồn về (ai)
 • subsidy: tiền viện trợ của chính phủ

Trên đây là sample cho Topic: Science Education IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Tham khảo khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo