fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Technology

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Thu Thuỷ của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Technology IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Technology IELTS Writing Task 2

Life was better when technology was simpler.
To what extent do you agree with this statement?

(Cuộc sống tốt hơn ở cái thời công nghệ còn đơn giản. Bạn đồng ý hay không đồng ý như thế nào với ý kiến trên?)

Đề bài đang đề cập đến sự ảnh hưởng của Phát triển công nghệ hiện đại đến cuộc sống.

Vấn đề đặt ra là: Liệu có phải sự phát triển công nghệ hiện tại luôn đi kèm với sự đi lên của đời sống? Hay ngược lại, ở thời điểm mà công nghệ còn đơn giản trong quá khứ, chúng ta có cuộc sống tốt hơn?

Trong trường hợp này, thí sinh cần đọc kĩ và để ý đến thì được sử dụng (ở đây là thì quá khứ) để xác định đúng Yêu cầu của đề bài.

Outline bài viết

IntroductionIntroduce the topic and state your opinion (disagree)
Body paragraph 1Modern technology helps humans save time
Body paragraph 2Modern technology makes knowledge more accessible
ConclusionSummarize

Bài mẫu (Sample Answer)

Technology IELTS Writing Task 2

Bài mẫu được thực hiện bởi giáo viên Thu Thủy của The IELTS Workshop. Vui lòng không mang ra ngoài khi chưa được phép.

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

 • to permeate: thấm
 • to rouse: khơi dậy
 • lto lead to a deterioration: dẫn đến sự suy thoái
 • revolutionized: cách mạng hóa
 • copious amounts of: rất nhiều
 • eschewing (adj) trốn tránh
 • marginalized: bị gạt ra ngoài
 • unprecedented (adj) chưa từng có
 • a reservoir of knowledge (n)một kho kiến thức
 • repository of information (n)kho thông tin
 • to entail: kéo theo
 • a testament to (n) một minh chứng cho

Trên đây là sample cho Topic: Technology IELTS Writing Task 2. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm các bài mẫu tương tự tại kho bài mẫu Writing điểm cao của The IELTS Workshop.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để được hướng dẫn về cách làm các dạng bài trong IELTS Writing nói riêng và bài thi IELTS nói chung.

Parenting IELTS Writing Task 2 - the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo