fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Team Sports

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô An Quyên của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Team Sports IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Team Sports IELTS Writing Task 2

The best way to teach children to cooperate is through team sports at school. To what extent do you agree or disagree?

( Cách tốt nhất để dạy trẻ hợp tác là thông qua các môn thể thao đồng đội ở trường. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý? )

Bài mẫu (Sample Answer)

Team Sports IELTS Writing Task 2 sample part 1
Team Sports IELTS Writing Task 2 sample part 2
Bài mẫu chủ đề Team Sports IELTS Writing Task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Instill sth in/into sb (v): làm ai thấm nhuần về điều gì
  • A necessity for sth (n): điều cần thiết cho cái gì
  • A catalyst for sth (n): chất xúc tác cho cái gì
  • Put an emphasis on sth (v): nhấn mạnh vào cái gì
  • Collective effort (n): nỗ lực tập thể
  • Lay the foundation for/of sth (v): đặt nền móng cho cái gì

Trên đây là sample cho Topic: Team Sports IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác hoặc bài mẫu IELTS Speaking về chủ đề Sport của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-the-ielts-workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo