fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Temporary migrant workers

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Duy Khang của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Temporary migrant workers IELTS Writing Task 1  (The diagram shows the structure of the solar panel and its use.)

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Temporary migrant workers IELTS Writing Task 1

The table below shows the number of temporary migrant workers in four countries in 2003 and 2006 and the number of these workers per 1,000 people in these countries in 2006.

(Bảng dưới đây cho thấy số lượng lao động nhập cư tạm thời ở bốn quốc gia trong năm 2003 và 2006 và số lượng lao động này trên 1.000 người ở các quốc gia này vào năm 2006.)

Temporary migrant workers ielts writing task 1

Bài mẫu (Sample Answer)

Temporary migrant workers IELTS Writing Task 1 Sample

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • migrant workers (n): nhân viên lao động di cư = foreign workers = foreign workforce = immigrant workers = newcomers (phải trong tình huống rõ ràng)
  • temporary (adj)= short-term: Tạm thời, ngắn hạn
  • increasingly reliant on: ngày càng phụ thuộc vào
  • Followed distantly: bỏ xa, số liệu cách xa (trong Body 1)
  • Ratio of A to B: tỉ lệ của A với B
  • Respectively (adv): lần lượt (theo thứ tự, vị trí)
  • Far lower: thấp hơn nhiều / ít hơn nhiều (far: dấu hiệu so sánh hơn; by far: dấu hiệu so sánh nhất)
  • Minimal (adj): ít, không đáng kể

Trên đây là Sample cho topic: Temporary migrant workers IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ IELTS miễn phí và nhận tư vấn lộ trình tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai, nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo