fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: The plan of a library

Đến với chuyên mục giải đề Writing kỳ này, cùng tham khảo cách giải chủ đề The plan of a library IELTS Writing Task 1 qua bài mẫu của cô Quỳnh Anh từ The IELTS Workshop nhé.

1. Phân tích

1.1. Đề bài: The plan of a library IELTS Writing Task 1

The map shows the plan of a library in 2001 and 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

(Bản đồ cho thấy kế hoạch của một thư viện vào năm 2001 và 2009. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và thực hiện so sánh khi có liên quan.)

The plan of a library IELTS Writing Task 1

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Map, miêu tả sự thay đổi của 1 địa điểm ở 2 mốc thời gian. 

Phân tích yêu cầu đề bài: Chúng ta cần miêu tả các thay đổi của các khu vực và vật thể trong 2 biểu đồ. 

1.3. Dàn bài chi tiết 

Introduction: paraphrase đề bài 

Overview: chỉ ra điểm khác biệt nổi bật của 2 bản đồ. 

Body 1: Map 1 (miêu tả các vật thể từ cửa ra vào/từ nam lên bắc) 

Body 2: sự thay đổi từ Map 1 sang Map 2 (cũng theo trình tự như trên để dễ dàng đối chiếu sự thay đổi). 

2. Bài mẫu (Sample Answer)

The plan of a library IELTS Writing Task 1 sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • albeit: mặc dù
 • intact: nguyên vẹn
 • sections: khu vực
 • the latter: đằng sau
 • spotted: nhìn thấy
 • access: tiếp cận, sử dụng
 • were surrounded by: được bao quanh bởi
 • unchanged: không đổi
 • rectangular: hình chữ nhật
 • facilitate: hỗ trợ
 • accommodate: chứa
 • divided into: chia thành
 • zones: khu vực
 • respectively: lần lượt
 • giving way to: nhường chỗ cho
 • addition: sự bổ sung
 • layout: bố cục
 • situated: nằm ở

Trên đây là sample cho Topic: The plan of a library IELTS Writing Task 1. Ngoài ra, để có thể cải thiện kỹ năng Writing và học thêm nhiều chiến lược làm bài thú vị khác, đừng bỏ qua Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo