fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: The population of New Zealand

Với chuyên giải đề Writing kỳ này, cùng tham khảo bài mẫu của cô Thu Thuỷ của The IELTS Workshop với chủ đề: The population of New Zealand IELTS Writing Task 1. Cùng tham khảo từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ghi điểm nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài

The table below shows information about the population of New Zealand from 2011 to 2012 by age group.

(Bảng dưới đây thể hiện thông tin về dân số New Zealand từ năm 2011 đến năm 2012 theo nhóm tuổi.)

The population of New Zealand ielts writing task 1 đề bài

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Table

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa: age group/ age bracket/ age cohort/ demographic  

Phân tích yêu cầu đề bài : Đề bài yêu cầu so sánh và báo cáo số liệu cùng tỉ lệ phần trăm thay đổi của dân số New Zealand từ nãm 2011 đến năm 2012. 

Xem thêm: Tổng hợp cách paraphrase Writing Task 1

Dàn bài chi tiết:

  • Đoạn thân bài 1: Tổng dân số + dân số của 2 nhóm lớn tuổi nhất 
  • Đoạn thân bài 2: các nhóm còn lại 

2. Bài mẫu (Sample Answer)

The population of New Zealand ielts writing task 1

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

  • Marginal (adj.) – Tính từ: nhỏ, không quan trọng, không đáng kể. 
  • Concurrent uptick (n.) – Sự tăng đồng thời, đồng thời gia tăng. 
  • Substantial (adj.) – Tính từ: đáng kể, đầy đặn, lớn. 
  • Constituted (v.) – Động từ: cấu thành, tạo nên, hình thành. 
  • Segment (n.) – Danh từ: đoạn, phân đoạn, phần. 
  • Dwindled (v.) – Động từ: giảm dần, suy nhược, suy tàn. 

Trên đây là sample cho Topic: The population of New Zealand IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác cũng như Bộ đề thi thật IELTS Writing 2024 của The IELTS Workshop nhé!

Tham khảo ngay Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop để có thể nâng cao trình độ Writing của mình với nhiều phương pháp làm bài độc đáo cùng nhiều chiến lược bài thi thú vị nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo