fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Responsible tourists

Responsible tourists trong chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Khoa Vũ (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) sẽ thực hiện giải một topic cho dạng bài Agree or Disagree Essay. Cùng tham khảo bài mẫu với chủ đề Tourist và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài (Responsible tourists)

In recent years, tourists have paid attention to preserving both the culture and environment of the places they visit. However, some people think that it is impossible to be a responsible tourist. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

(Trong những năm gần đây, khách du lịch đã chú ý đến việc bảo tồn cả văn hóa và môi trường của những nơi họ đến thăm. Tuy nhiên, một số người cho rằng khó có thể là một du khách có trách nhiệm. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này ở mức độ nào?)

Bài mẫu (Sample Answer)

Responsible tourists

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • Holiday-makers (n) khách du lịch 
  • conserving intrinsic values: bảo tồn các giá trị nội tại
  • one of the main facilitators behind…: Một trong những nguyên nhân chính dẫn tới…
  • pervasive impacts: ảnh hưởng rộng khắp
  • Far-reaching (a) sâu xa
  • alarming issues (A) vấn đề đáng báo động
  • heightening awareness: nâng cao nhận thức
  • regardless of genders, ethnicities and cultural backgrounds: bất kể giới tính, chủng tộc và nền văn hóa
  • highly prioritized: được ưu tiên đặc biệt
  • enact laws and regulations upon: ban hành luật lệ và quy tắc đối với…

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

khóa học ielts senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo