fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Young adults and unpaid work

Chuyên mục giải đề Young adults and unpaid work IELTS Writing Task 2 hôm nay đến từ cô Ngọc Thươngthầy Trung Đức của The IELTS Workshop. Bên cạnh tham khảo bài mẫu, bạn có thể tham khảo thêm phần từ vựng và cấu trúc hay được liệt kê ở trong bài viết nhé

1. Phân tích đề: Young adults and unpaid work IELTS Writing Task 2 

1.1. Đề bài

It is suggested that all the young adults should undertake a period of unpaid work helping people in the community. Does it bring more benefits or drawbacks to the community and the young people?

(Có ý kiến đề nghị rằng tất cả những người trẻ tuổi nên thực hiện một khoảng thời gian làm việc không công để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Điều này mang lại nhiều lợi ích hay hạn chế cho cộng đồng và giới trẻ?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: advantages and disadvantages chỉ ra bên nào nhiều hơn.

Từ khóa chính: “It has been suggested”, “all young adults”, “undertake a period of unpaid work”, “helping people in the community”, “drawbacks”, “greater than the benefits”, “community”, “young adults”. 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • require = demand, necessitate, mandate, oblige, compel 
 • Undertake = join = participate = partake = take on = engage in 
 • Unpaid community work = volunteer service = unpaid social service = without compensation 
 • Drawback = disadvantage, downside, limitation 
 • Benefit = advantage, merit, gain 

Phân tích yêu cầu đề bài  

Đề bài yêu cầu viết một bài luận đánh giá xem nhược điểm của việc buộc tất cả thanh niên tham gia công việc không lương có lợi hơn hay tồi hơn so với lợi ích đối với cộng đồng và thanh niên đó. 

Bài viết cần bao gồm một phần mở đầu giới thiệu đề bài, một phần thân bài trình bày quan điểm của tác giả và lý do hỗ trợ cho quan điểm đó, và một phần kết luận tóm tắt lại quan điểm của tác giả. 

2. Dàn bài chi tiết (Topic: Young adults and unpaid work IELTS Writing Task 2 )

Mở bài:  

 • Giới thiệu về đề bài: Đề xuất buộc tất cả thanh niên tham gia công việc cộng đồng không lương. 
 • Tuyên bố quan điểm: Tôi ủng hộ quan điểm rằng việc này mang lại nhiều lợi ích hơn cho cả cộng đồng và thanh niên tham gia. 

Đoạn thân bài 1:  

Nhận diện nhược điểm: 

 • Phân tích sâu hơn về những thách thức tài chính: Ngoài những thanh niên có thu nhập thấp, những người phải nuôi sống gia đình cũng gặp khó khăn về tài chính khi phải tham gia công việc cộng đồng không lương. 
 • Đề cập đến vấn đề về thời gian: Việc sắp xếp công việc cộng đồng vào lịch trình của họ trong khi phải cân nhắc các trách nhiệm cuộc sống khác có thể gây ra áp lực về thời gian và tinh thần đối với thanh niên. 

Hậu quả của nhược điểm: 

 • Mô tả cụ thể về những hậu quả tiềm ẩn: Căng thẳng và kiệt sức có thể ảnh hưởng đến tinh thần tổng thể và sức khỏe của thanh niên, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành các nhiệm vụ và trải nghiệm cuộc sống hằng ngày của họ.

Đề xuất giải pháp: Tuy nhiên, những vấn đề này có thể được giải quyết thông qua việc cung cấp động viên và hỗ trợ từ cộng đồng, cũng như việc quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên các cam kết bên ngoài công việc cộng đồng. 

Đoạn thân bài 2:  

 • Phân tích lợi ích cá nhân và cộng đồng: Các chương trình này cung cấp cơ hội tốt cho sự phát triển cá nhân và kỹ năng. 
 • Trình bày về sự ảnh hưởng tích cực của sự tham gia tích cực của lực lượng lao động trẻ vào các chương trình cộng đồng. 

Kết bài:  

 • Tóm tắt lại quan điểm: Mặc dù việc buộc thanh niên tham gia công việc cộng đồng không lương có một số nhược điểm, nhưng tổng thể cho thấy lợi ích của chính sách này là quan trọng hơn. 
 • Tuyên bố về sự ủng hộ cho chính sách: Cơ hội phát triển bản thân và ảnh hưởng tăng cường đến cộng đồng địa phương là những yếu tố quan trọng ủng hộ chính sách này. 

Bài mẫu (Sample Answer)

Sample 1:

Young adults and unpaid work IELTS Writing Task 2 sample
Young adults and unpaid work IELTS Writing Task 2 

Sample 2:

young adults should undertake a period of unpaid work

Từ vựng (Vocabulary highlight)

Từ vựng Sample 1

 • Admittedly: Thừa nhận 
 • Confer: Ban tặng, trao cho 
 • Insoluble: Không thể giải quyết được 
 • Incentives: Sự khích lệ, sự động viên 
 • Amplified: Tăng cường, làm phồng to 
 • Juggling: làm nhiều việc cùng một lúc 
 • Fostering: Nuôi dưỡng, thúc đẩy 

Từ vựng Sample 2

 • In light of: bởi vì
 • allocate sth to sth: phân bổ cái gì cho cái gì
 • sharpening soft skills: mài dũa những kĩ năng mềm 
 • Constrained: bị bó hẹp, eo hẹp 
 • deprive sb of sth: tước đi cái gì của ai
 • Notwithstanding: Bất luận 
 • pale in comparison to: không so bì được
 • On the personal level: Ở mức độ cá nhân,
 • On the societal level: Ở mức độ xã hội
 • cultivate good virtues: gặt hái được nhiều phẩm chất tốt đẹp
 • empathize with: đồng cảm với 
 • Avert: tránh thứ gì 
 • thrive on sth/sb: phát triển nhờ vào thứ gì
 • the underprivileged: những người trong hoàn cảnh thiếu thốn
 • Utopia: một thế giới mọi người hằng mơ 
 • Opine: cho rằng 

Trên đây là một Young adults and unpaid work bài mẫu IELTS Writing Task 2 cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình. Bạn có thể học các phương pháp triển khai một bài viết hoàn chỉnh tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop

khóa học senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo