fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Youth Unemployment

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Hồng Linh của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Youth Unemployment IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Youth Unemployment IELTS Writing Task 2

In many countries, more and more young people are leaving school but unable to find jobs. What problems do you think youth unemployment causes to the individual and society? Give reasons and make some suggestions.

( Ở nhiều nước, ngày càng nhiều người trẻ bỏ học nhưng không tìm được việc làm. Bạn nghĩ tình trạng thất nghiệp của thế hệ thanh niên gây ra những vấn đề gì cho cá nhân và xã hội? Đưa ra lý do và đưa ra một số gợi ý.)

Bài mẫu (Sample Answer)

youth unemployment ielts writing task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • youth unemployment: thất nghiệp ở người trẻ
 • a matter of public concern: vấn đề xã hội quan tâm
 • take a toll on: hủy hoại
 • aggravate: làm tệ đi
 • working age: độ tuổi lao động
 • be synonymous with: closely connected with something that the two things appear to be the same: đồng nghĩa với
 • make ends meet = make a living: kiếm sống
 • ease: giảm nhẹ
 • apprenticeships: thời gian học việc (làm việc để kiếm kinh nghiệm)
 • adolescents: người vị thành niên
 • youth-friendly labour market: thị trường lao động thân thiện với người trẻ
 • vocational training programs: chương trình đào tạo nghề
 • wreak havoc on: tàn phá cái gì

Trên đây là sample cho Topic: Youth Unemployment IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo