fbpx

Mách bạn cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2 siêu dễ

Trong IELTS Writing Task 2, phần Conclusion (Kết luận) đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp bài viết của thí sinh được mạch lạc và logic hơn. Vậy viết Conclusion sao cho mạch lạc? Trong bài viết này, The IELTS Workshop sẽ giới thiệu những cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2 theo từng loại đề bài cụ thể, nhằm giúp thí sinh rèn luyện kỹ năng viết và nâng cao chất lượng bài làm của mình, cùng theo dõi nhé.

1. Cấu trúc chung của phần Conclusion cho IELTS Writing Task 2

Thông thường khi viết phần Conclusion của IELTS Writing Task 2, chúng ta sẽ phải có những thành phần như Tích hợp các từ nối, Nhắc lại quan điểm của bản thân, Tóm tắt ý chính, cụ thể như sau:

Tích hợp các từ nối

 • In conclusion
 • In summary
 • Overall 
 • To conclusion 
 • In final analysis

Nhắc lại quan điểm của bản thân

Trong IELTS Writing, việc tái hiện lại quan điểm của mình trong phần kết luận là một phần quan trọng. Vì vậy, khi viết phần kết luận, bạn cần cần paraphrase lại sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu khác nhau dựa trên phần Introduction của IELTS Writing đầu bài.

Tóm tắt ý chính:

Tóm tắt ý chính là quá trình rút ngắn, tóm gọn lại những ý quan trọng, cốt lõi mà bạn đã truyền đạt trong bài viết của mình. Khi tóm tắt ý chính, bạn cần xác định những thông tin quan trọng nhất và diễn tả chúng một cách ngắn gọn, rõ ràng và súc tích. Điều này giúp người đọc hiểu được điểm quan trọng nhất mà bạn muốn truyền tải.

cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2
Cấu trúc chung của phần Conclusion cho IELTS Writing Task 2

2. Lưu ý khi viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2

Với những thành phần cần có trong phần Conclusion của IELTS Writing Task 2 như đã đề cập, bạn cũng cần lưu ý một vài điều cũng như biết về các lỗi cần tránh khi viết conclusion.

 • Tóm tắt ý chính: Đảm bảo rằng bạn tóm tắt lại những ý chính quan trọng đã được trình bày trong bài viết một cách ngắn gọn và súc tích. Hãy cố tóm gọn kết bài trong 1-2 câu đủ ý và súc tích.
 • Không thêm thông tin mới: Tránh việc đưa ra bất kỳ thông tin mới nào trong phần kết luận. Phần này chỉ nên tập trung vào việc tổng kết những điểm quan trọng đã được đề cập trước đó, bạn cần mang đến sự kết thúc cho toàn bài luận.
 • Không lặp lại quá nhiều: Tránh việc lặp lại những ý đã được đề cập trong phần thân bài. Thay vào đó, hãy diễn đạt ý kiến một cách khác biệt và sáng tạo, thể hiện khả năng sử dụng nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp.
 • Tránh sử dụng ngôn ngữ quá cảm tính: Hãy sử dụng ngôn ngữ trung tính, chính xác và logic trong phần kết luận. Tránh sử dụng quá nhiều cảm xúc hoặc cảm tính như những từ “must” hay “have to”, để giữ cho bài viết của bạn trở nên chuyên nghiệp và trung lập.

3. Cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2 theo 4 dạng câu hỏi

Để có thể viết một phần Conclusion hoàn hảo cho bài Writing Task 2, bạn cần dựa trên 4 dạng câu hỏi thường gặp để có kết luận phù hợp. Dưới đây là ví dụ cụ thể của 4 dạng câu hỏi Writing Task 2, các bạn hãy cùng The IELTS Workshop phân tích kỹ nhé. 

3.1. Dạng Opinion Essay

Cùng xét ví dụ sau:
Đề bài: The use of animals for scientific research is essential for the advancement of medicine and human health. To what extent do you agree or disagree with this statement? (Việc sử dụng động vật cho nghiên cứu khoa học là cần thiết để tiến bộ y học và sức khỏe con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố này?)

Kết luận:

In conclusion, while the use of animals in scientific research has undoubtedly contributed to significant advancements in medicine and human health, it is imperative to balance the ethical considerations associated with animal welfare. Striking a balance between the necessity of scientific research and the humane treatment of animals is crucial to ensure both medical progress and ethical responsibility. 

Phần kết luận này bao gồm các yêu cầu mà phía trên đã hướng dẫn

 • Trên ví dụ này sử dụng từ nối: In conclusion
 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: While the use of animals in scientific research has undoubtedly contributed to significant advancements in medicine and human health, it is imperative to balance the ethical considerations associated with animal welfare.
 • Nêu lại ý chính trong bài: Striking a balance between the necessity of scientific research and the humane treatment of animals is crucial to ensure both medical progress and ethical responsibility.

Xem thêm: Cách làm dạng Opinion Essay IELTS Writing Task 2

3.2. Dạng Discussion Essay

Xét ví dụ:

Đề bài: Some people believe that technology has made our lives more complicated, while others argue that it has made our lives easier. Discuss both views and give your opinion. (Một số người tin rằng công nghệ đã làm cho cuộc sống của chúng ta phức tạp hơn, trong khi người khác lại cho rằng nó đã làm cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

Kết luận:

In conclusion, some highlight the complexities that arise from increased technological integration, others emphasize the unprecedented convenience and efficiency that technology has brought. I confirm ecognizing the multifaceted effects of technology, it is crucial to adopt a balanced approach that maximizes its benefits while mitigating its adverse implications.

Theo như hướng dẫn chung, kết luận này gồm có: 

 • Bắt đầu đoạn bằng: In conclusion
 • Paraphrase lại phần Thesis Statement: some highlight the complexities that arise from increased technological integration, others emphasize the unprecedented convenience and efficiency that technology has brought.
 • Nêu lại ý chính trong bài: I confirm ecognizing the multifaceted effects of technology, it is crucial to adopt a balanced approach that maximizes its benefits while mitigating its adverse implications.

3.3. Dạng Causes-Effects-Solutions Essay

Xét ví dụ:

Đề bài: Environmental pollution is a pressing issue in many parts of the world. Identify the main causes of this problem, examine its effects on the ecosystem and human health, and suggest possible solutions to mitigate the pollution levels (Ô nhiễm môi trường là một vấn đề cấp bách ở nhiều nơi trên thế giới. Xác định nguyên nhân chính của vấn đề này, xem xét tác động của nó đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người, và đề xuất các giải pháp khả thi để giảm mức độ ô nhiễm.)

Kết luận:

In summary, the major causes of traffic congestion in urban areas includes population growth, inadequate public transportation, and increased reliance on personal vehicles. It has also proposed several solutions such as improving public transport infrastructure, implementing congestion pricing, and promoting carpooling and cycling. It is crucial to adopt a comprehensive approach that combines these measures to effectively alleviate the problem of traffic congestion.

 • Bắt đầu bằng: In summary
 • Nhắc lại câu trả lời cho đề bài: the major causes of traffic congestion in urban areas includes population growth, inadequate public transportation, and increased reliance on personal vehicles.
 • Tóm tắt ý chính về giải pháp cho sự việc: It has also proposed several solutions such as improving public transport infrastructure, implementing congestion pricing, and promoting carpooling and cycling.

3.4. Dạng Two-part question Essay

Xét ví dụ:

Đề bài: In many countries, people are living longer and life expectancy is increasing. What are the causes of this trend? Is this a positive or negative development? (Ở nhiều quốc gia, người dân sống lâu hơn và tuổi thọ đang tăng. Những nguyên nhân gây ra xu hướng này là gì? Điều này có phải là một phát triển tích cực hay tiêu cực không?)

Kết luận:

In conclusion, the discussion on the increasing life expectancy in many countries has highlighted various factors contributing to this trend, including advancements in healthcare, improved living standards, and better access to education. While this development signifies positive outcomes such as enhanced quality of life and increased contributions from an aging population, it also presents challenges such as strains on healthcare systems and pension plans.

 • Từ nối: In conclusion
 • Nhắc lại câu trả lời cho đề bài bằng cách paraphase:
  the increasing life expectancy =living longer and life expectancy is increasing
  the causes=various factors contributing 
 • Nêu lại ý chính trong bài: While this development signifies positive outcomes such as enhanced quality of life and increased contributions from an aging population, it also presents challenges such as strains on healthcare systems and pension plans.

Tạm kết

Trên đây là hướng dẫn cách viết Conclusion trong IELTS Writing Task 2 giúp bạn ứng dụng nhanh vào bài thi của mình. The IELTS Workshop hy vọng rằng qua việc tham khảo câu kết luận trong chi tiết từng dạng, bạn có thể tự tạo cho mình những cách viết riêng và nâng trình Writing.

Những tips Writing thú vị cũng như những chiến lược làm bài tối ưu nhất sẽ được chia sẻ chi tiết tại khoá Senior của The IELTS Workshop, đừng quên tham khảo cũng như kiểm tra trình độ MIỄN PHÍ tại đây nhé!

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo