fbpx

Bài mẫu và từ vựng chủ đề COUNTRYSIDE IELTS Speaking Part 1

Tham khảo các câu hỏi, câu trả lời mẫu và từ vựng cho chủ đề COUNTRYSIDE IELTS Speaking Part 1 nhé.

Chủ đề: COUNTRYSIDE IELTS Speaking Part 1

Have you ever lived in the countryside?

As a matter of fact, I have. I used to stay with my grandparents every summer in the countryside. I gotta say I was quite fond of the bucolic sceneries and lifestyle there, which is very laid back, pared down and serene.

 • bucolic (adj) thuộc vùng nông thôn ( = rural)
 • laid back (adj) thoải mái
 • to pare down: tối giản, làm đơn giản
 • serene (adj) thanh bình

What you usually do in the countryside?

People usually think there’s not much to do in the countryside, but that’s not the case at all. If anything, there’s a lot more to do there than in the city. Some of the things I quite enjoy doing whenever I find myself in the countryside are feeding the animals, going long walks and stargazing. But honestly, I think the best thing to do in the countryside is to do nothing at all; just unplug, relax and enjoy the leisurely pace of life.

 • to be (not) the case: không đúng, không chính xác
 • go on a walk: đi dạo
 • unplug (v) rời xa khỏi các thiết bị công nghệ/ mạng xã hội
 • pace of life: nhịp sống

Will you live in the countryside in the future?

Now that’s a swell idea. But I would say no. For now, I am a sucker for the convenience of big cities, like eating out, easy transport and nightlife, so I can’t really see myself living without them permanently. But maybe someday I’ll change my mind.

 • swell (adj) tuyệt vời (=great)
 • to be a sucker for sth: rất thích cái gì
 • to see myself doing sth = tưởng tượng mình làm gì (=  imagine myself doing sth)

Thầy Đặng Trần Tùng – 9.0 IELTS Overall – The IELTS Workshop

Các từ vựng và cấu trúc ở trên là nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hiệu quả cho các bạn có thể sử dụng không chỉ với chủ đề Smile mà còn nhiều chủ đề khác trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Hãy truy cập kho kiến thức IELTS Speaking để nhận nhiều bài mẫu và tài liệu nhé.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 1.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo