fbpx

Topic: Weekend | Bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Trong bài mẫu dưới đây, thầy Nam Việt của The IELTS Workshop sẽ hướng dẫn trả lời câu hỏi cho chủ đề IELTS Speaking Part 1 Weekend. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

Câu hỏi cho chủ đề IELTS Speaking Part 1 Weekend

1. What do you usually do on the weekend?
2. What did you do last weekend?
3. Do you make plans for your weekend?
4. Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child?

1. What do you usually do on the weekend?

As a homebody, I typically spend my weekend doing house chores or enjoying a good book rather than going to crowded places. Though on Sunday I do oblige my friends’ wish of going out and having lunch with them since my weekday schedule can be very hectic.

 • Homebody (n): người thích ở nhà
 • House chore (n): công việc nhà
 • Oblige (v): chiều theo
 • Hectic (adj): bận rộn

2. What did you do last weekend?

Last weekend for me was a truly relaxing occasion because I decided to stay inside all day long to binge-watch a new TV show that was very highly anticipated for me personally. As previously mentioned, I am not an outdoor person so having a similar experience this weekend is definitely my goal at the moment.

 • Binge watch (v): cày phim
 • Highly anticipated (adj): được vô cùng mong đợi

3. Do you make plans for your weekend?

No, I don’t. I identify myself as a routine-oriented person so I usually repeat the same tasks and activities every weekend. And if an unforeseen event happened, I could easily put my routine on the sideline, though that is very rare in my case.

 • Routine-oriented (adj): theo nếp quen thuộc
 • Unforeseen (adj): không dự kiến trước
 • Put something on the sideline (v/slang/idiom): để sang một bên

4. Do you enjoy your weekends now more than you did when you were a child?

Yes, of course, the end of a week was often the time for extra classes, lesson revision, or some other academically related activities when I was young. But now I always try to dedicate my weekends to relaxation in order to reinvigorate myself for the upcoming week.

 • Revision (n): sự ôn tập
 • Academically related (adj): liên quan đến học thuật/ học tập
 • Reinvigorate (v): truyền sức sống, sinh khí

Bài mẫu bởi thầy Nam Việt – Giáo viên tại The IELTS Workshop HN

Trên đây là sample cho Topic: Weekend trong IELTS Speaking Part 1. Ngoài ra, bạn cũng có thể truy cập Kho bài mẫu Speaking Part 1 của TIW để tham khảo nhiều bài mẫu cho các chủ đề IELTS khác hay tham khảo thêm 30+ chủ đề từ vựng IELTS thông dụng.

Bạn có thể làm bài Kiểm tra trình độ IELTS miễn phí để xác định trình độ của bản thân, từ đó đề ra lộ trình ôn luyện hiệu quả.

Tham khảo phương pháp xây dựng câu trả lời ngắn gọn cho bài thi IELTS Speaking Part 1 tại khóa học Pre-Senior của The IELTS Workshop

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo