fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: City Map 

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Quỳnh Anh của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề City Map (The maps below shows a plan of a city in 1950 and at the present. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.) trong IELTS Writing Task 1.

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài: The maps below shows a plan of a city in 1950 and at the present

The maps below shows a plan of a city in 1950 and at the present. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Các bản đồ dưới đây thể hiện quy hoạch của một thành phố vào năm 1950 và hiện tại. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

The maps below shows a plan of a city in 1950 and at the present

Bài mẫu (Sample Answer)

The maps below shows a plan of a city in 1950 and at the present

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

 • be home to: là chỗ ở của
 • intersect: cắt nhau
 • whilst: trong khi (= while)
 • prior to: trước khi (= before)
 • ten-fold: gấp 10 lần (thường dùng sau động từ tăng giảm)
 • be expanded towards: mở rộng về phía
 • circle (v): bao quanh
 • halves: 2 nửa
 • erect: xây dựng (= build)
 • in the heart of: ở trung tâm của
 • narrow (v): làm thu hẹp
 • adjacent to: gần với
 • commence: bắt đầu (= begin)
 • stretch: kéo dài

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác của The IELTS Workshop cũng như làm bài test trình độ IELTS tại đây, từ đó đề ra cho mình lộ trình ôn luyện chuẩn xác nhất nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay khoá Pre-senior của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo