fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Living away from home

Trong chuyên mục giải đề IELTS Writing kỳ này, cùng cô Thuỷ Tiên của The IELTS Workshop tham khảo cách giải chủ đề Living away from home IELTS Writing Task 2 nhé

1. Phân tích đề: Living away from home IELTS Writing Task 2

1.1. Đề bài

In many countries, some students live with their families while studying, but other students prefer to attend universities in other cities.  Do the benefits of living away from home outweigh the disadvantages?  

(Ở nhiều quốc gia, một số sinh viên sống cùng gia đình trong thời gian học tập, nhưng những sinh viên khác lại thích theo học các trường đại học ở các thành phố khác. Lợi ích của việc sống xa nhà có lớn hơn những bất lợi không?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Pros & Cons   

Từ khóa: live with families while studying, attend universities in other cities, benefits, disadvantages 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • Many = a large number of = numerous 
 • Live with = reside with  
 • While studying = during academic pursuits 
 • Other students = Others 
 • Prefer = gravitate toward = lean toward 
 • Attend = pursue = take part in  
 • Universities = educational institutions 
 • In other cities = located in different cities 

Phân tích yêu cầu đề bài  

– Đối với dạng câu hỏi MẶT TÍCH CỰC hay TIÊU CỰC áp đảo này, chúng mình sẽ cần đề cập tới cả 2 mặt, và lồng quan điểm của mình nghiêng về phía nào hơn nhé!  

– Chú ý rằng, để tạo tính thuyết phục cho bài viết, các bạn nên dùng nghệ thuật có thể được gọi là “Đòn bẩy” hay “Vẽ mây, nảy trăng”, có nghĩa là đề cập tới mặt yếu thế hơn trước. ~> phản biện ~> đưa ra mặt mình thấy nổi bật hơn.  

2. Dàn bài chi tiết (Topic: Living away from home IELTS Writing Task 2)

Mở bài:  

Benefits > Disadvantages 

Đoạn thân bài 1:  Disadvantages 

+ homesickness. Desperately miss their friends and families, this poignant feeling can mushroom if they fail to integrate into the new social circle, feeling a deep sense of alienation. ~>  cause mental distress and may lead to deterioration in academic results.  

+ lack of time to concentrate on their short-term and long-term academic goals because a considerable amount of time is occupied by doing miscellaneous minor things like tidying up, cleaning, and cooking.  

Counter-argument: These drawbacks can be easily mitigated via thorough preparation and research before the trip to new cities and a set of good time management skills.  

Đoạn thân bài 2:  Benefits – more significant

+ Environment suitable for the growth of self-reliance and autonomy. Reason: in a new living place without parental assistance, students are forced to shoulder all trivial things like housework, grocery stocking, and budget balancing.  

-> Incrementally hone their independence & self-regulation.  

+ An opportunity to explore new cultures, architecture, and landscapes, whether they pursue a program at a domestic or an overseas educational institution. ~> help them become more open-minded with more multidimensional perspectives ~> nearly unachievable for those who just permanently stick to one place and refuse to step out and discover the world.  

Kết bài:  

Khẳng định lại quan điểm của mình rằng mặt tích cực của việc đi học ở thành phố khác là nổi bật hơn.  

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Living away from home IELTS Writing Task 2 sample 1
Living away from home IELTS Writing Task 2 sample 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Mushroom (v): gia tăng nhanh chóng 
 • Alienation (n): sự cô lập 
 • Deterioration (n): sự suy giảm 
 • Miscellaneous (a): linh tinh 
 • Mitigate (v): hạn chế 
 • self-reliance (n): tự lập 
 • Autonomy (n): tự chủ 
 • Incrementally (adv): dần dần 
 • Multidimensional (adv): đa chiều 
 • Overshadow (v): áp đảo  

Xem thêm: Giải đề IELTS Writing Task 2: Public Art

Trên đây là sample cho Topic: Living away from home IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Ngoài ra, tham khảo ngay bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 2/2024 và tổng hợp đề thi thật IELTS Writing 2024 và bài mẫu!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo