fbpx

(Cambridge 17) Giải đề IELTS Writing Task 2: Taking Risks in Professional and Personal Lives

It-is-important-for-people-to-take-risks-both-in-their-professional-lives

Dưới đây là bài giải mẫu Writing Task 2 trong Test 1, Cambridge 17 do thầy Hoàng Anh (giáo viên tại The IELTS Workshop Hà Nội) gợi ý. Cùng tham khảo và ghi lại một số từ vựng hay ở cuối bài nhé.

Đề bài

(Test 1 Cambridge 17): It is important for people to take risks, both in their professional lives and their personal lives. Do you think the advantages of taking risks outweigh the disadvantages?

(Điều quan trọng là mọi người phải chấp nhận rủi ro, cả trong cuộc sống nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân của họ. Bạn có nghĩ rằng những lợi thế của việc chấp nhận rủi ro nhiều hơn bất lợi?)

Bài mẫu (Sample Answer)

t is important for people to take risks, both in their professional lives and their personal lives

Từ vựng (Vocabulary highlight)

  • Indiscriminately (adv) thiếu sự chọn lọc (x selectively)
  • Fleeting thrills: niềm vui chớp nhoáng
  • Fabricate (v) bịa ra (không đúng sự thật) + thường đi với “thông tin/lí do”
  • Substantive (a) có giá trị 

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để chinh phục hoàn toàn các dạng đề thi IELTS trong IELTS Writing, hãy tham gia ngay tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

khóa học ielts senior