fbpx

Describe a difficult decision that you made and had a good result | IELTS Speaking Part 2

Trong chuyên mục Giải đề IELTS Speaking kỳ này, ta sẽ tìm hiểu topic: Describe a difficult decision that you made and had a good result trong IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng theo chủ đề và một vài cách diễn đạt ghi điểm nhé.

You should say

 • What is it like
 • Where it would be 
 • Why you would like to live in this house/ apartment
 • And how you feel about this house/ apartment

Một trong những mối lo lắng phổ biến khi các thí sinh làm phần Speaking Part 2 là sợ nói không đủ 2 phút. Chúng ta có thể giúp bài nói của mình đủ thời lượng ngay từ khi các bạn chuẩn bị. 

Một kĩ thuật phổ biến đó là việc kể một câu chuyện và thêm cảm xúc của mình vào. Tuy nhiên, các bạn lưu ý vẫn phải tập trung trả lời câu hỏi, đừng quá sa đà. Và nếu câu chuyện của mình đã xảy ra trong quá khứ thì nhớ chia động từ ở thì quá khứ.

Với đề này, mình thấy có câu hỏi “When you made that decision”, mình sẽ không chỉ đơn thuần trả lời mốc thời gian vì việc này sẽ giúp mình nói được chỉ khoảng… 2 giây. Thay vào đó, mình sẽ kể câu chuyện chi tiết hơn khi mình phải đưa ra quyết định đó. 

describe a difficult decision that you made

Highlight Vocabulary

 • trivial (adj) vặt vãnh
 • turmoil (n) hỗn loạn
 • humble brag (v) khiêm tốn, tự phê phán nhưng có chủ đích là khoe khoang
 • validation (n) công nhận
 • lament (v) than thở
 • comfort (v) an ủi
 • cope (v) đương đầu
 • snap (v) nổi giận
 • concede (v) thừa nhận
 • pathetic (adj) đáng thương hại
 • soothe (v) xoa dịu
 • fragile ego: cái tôi mong manh
 • eating away at: ăn mòn ai đó 
 • divert (v) chuyển hướng
 • binge-watch (v) luyện phim
 • mesmerized (adj) mê hoặc
 • liberating (adj) giải phóng

Tạm kết

Trên đây bài mẫu cũng như những từ vựng có thể dùng cho Topic: Describe a time when you organized a happy event successfully trong IELTS Speaking Part 2.  Bạn có thể tham khảo nhiều bài mẫu hơn tại chuyên mục Luyện thi IELTS Speaking của The IELTS Workshop nhé. 

>>> Xem thêm: Describe an interesting song | IELTS Speaking Part 2