A time someone did not tell you the truth – IELTS Speaking Part 2

speaking part 2 band 9 sample

Describe a time someone didn’t tell you the whole truth là đề bài thầy Đặng Trần Tùng – giáo viên chủ nhiệm của The IELTS Workshop đã gặp trong một lần thi IELTS Speaking. Cùng xem thầy đã chia sẻ những gì để được giám khảo đánh giá band 9.0 cho đề bài hóc búa này nhé.

Xem thêm: Writing Sample – Topic ‘Public Health’ từ thầy Tùng Đặng

Bài mẫu (Band 9 Sample)

I don’t want to want to sound pretentious, but I’d like to think of myself as a person who values honesty. And nothing infuriates me more than when somebody deliberately lies to my face – or even when someone isn’t completely upfront with me about something. And today I’m going to talk to you about a time when I got tricked at a fitness center.

I think it was last year,maybe I went to this gym to sign up for a membership. It is like a more upscale establishment so the price is quite steep, and I just want to make sure what I was getting before taking the plunge

I left my contact details at the gym, and I was later contacted by a sales associate who walked me through all these membership schemes that they had on offer. But as soon as I saw the price tag I was like “Augh…” “Too rich for my blood” “Never gonna pay that much for a gym membership” “Game over”. But she was super persistent about it, and she offered me a bunch of discounts and eventually she threw in like a 2-month voucher for free. It all seemed too good to be true but, being the gullible person I am, I was eventually sold and I bought the plan she offered.…”

Xem full sample tại đây, đừng quên share và comment để thầy cô và TIW có động lực ra thêm những bài viết mới nhé!

Xem thêm:

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary Highlight)

 • sound pretentious: thảo mai 
 • value honesty: coi trọng sự thành thật
 • infuriate: làm ai đó tức
 • cheat: lừa
 • upfront with sb: thẳng thắn với ai đó 
 • get tricked: bị lừa
 • steep (adj) giá hơi chát
 • to take the plunge: quất, chốt mua 
 • too rich for my blood (phrase) cho không cũng không lấy
 • persistent (adj) bám riết
 • discount (n) giảm giá
 • gullible (adj) nhẹ dạ cả tin
 • to score a great deal: kiếm được món hời 
 • outraged (adj) tức phát điên
 • to confront: ba mặt một lời 
 • go MIA: mất tích
 • caveat (n) hạn chế
 • to put sb off: làm ai không thoải mái
Đề “hiểm” cũng không thể làm khó ta nếu bạn biết cách

Vừa rồi là những chia sẻ về cách triển khai một bài IELTS Speaking Part 2 – chủ đề A time someone did not tell you the whole truth band 9.0. TIW sẽ liên tục cập nhật, giải đề và chia sẻ nhiều kinh nghiệm luyện IELTS Speaking khác. Hãy lưu lại để không bỏ lỡ các kiến thức bổ ích nhé.