fbpx

Bài mẫu và từ vựng chủ đề WORK and STUDY – IELTS Speaking Part 1

ielts speaking part 1 work

WORK AND STUDY nằm trong top chủ đề Speaking phổ biến mà các thí sinh đi thi IELTS đều có thể gặp ở Part 1. Cùng tham khảo một số câu hỏi và câu trả lời mẫu tham khảo cho kỳ thi sắp tới từ các thầy cô The IELTS Workshop nhé.

Chủ đề Work and Study trong IELTS Speaking

Với chủ đề này, giám khảo IELTS thường bắt đầu với câu hỏi:

 • Are you a student or do you have a job?

Nếu thí sinh trả lời mình là học sinh/sinh viên, các câu hỏi tiếp theo sẽ tập trung vào việc học tập, và/hoặc định hướng nghề nghiệp tương lai. Ví dụ:

 • What subject are you studying? / What is your major?
 • Why have you chosen this subject/ major?
 • What subject do you like most?
 • Is there anything that you dislike about your school?
 • What will you do after graduation?

Mặt khác, nếu câu trả lời của thí sinh là Đã đi làm, giám khảo sẽ hỏi về công việc:

 • What is your job? / What kind of work do you do?
 • Do you like your work? / What do you like most about your job? /
 • Do you enjoy your work? / Is there anything that you don’t like about your work?
 • Why did you choose to work in this field?
 • Will you continue in this job in the future?

Độ dài lý tưởng cho các câu Part 1 sẽ rơi vào 2 – 3 câu.

Tham khảo trả lời mẫu IELTS Speaking chủ đề WORK and STUDY

Band 7 và Band 8 Speaking khác nhau ở chỗ nào? Hãy xem giải thích và ví dụ trên đây

1. Are you working or are you a student?

(Band 7.0 – 7.5) So I’m currently working as a teacher, specifically an English teacher. And I actually find it funny because it has nothing to do with my major in a colleague, which is economics.

(Band 8.0+) Well, currently I’m part-timing as an English teacher at a local tutoring school. And I have been doing so for about 5 years now.

2. What do you like about your job?

(Band 7.0 – 7.5) I’m actually really glad that I picked this job because I feel like I can really help people. Even though there’s a lot of work to do. I just feel very happy to see my students grow every day.

(Band 8.0+) So one of the most rewarding aspects of my job is that I’d get to meet people from all walks of life. And you know, they all bring very different, very unique dynamics to the classroom.

3. What do you do after work?

(Band 7.0 – 7.5) So after work, I usually go home and have dinner with my family. And after that, I might just go and grab a drink with my friends, or just stay at home and catch up on my favourite shows on Netflix.

(Band 8.0+) So after I get off, I usually hit the bar with a couple of my friends, or even, my students. We would like to grab a couple of drinks or maybe a bite to eat if we’re feeling up to it. And it’s always a blast whenever I hang out with them. It’s a great way to unwind and chill.

Từ vựng và cấu trúc IELTS Speaking chủ đề WORK and STUDY

 • to have nothing to do with someone/something ( =not involve someone/ something) không liên quan đến
 • rewarding (adj) bổ ích, đáng để làm
 • walk of life (n) các tầng lớp xã hội
 • dynamic (n) sự năng động, sự năng nổ
 • to grab a drink (idiom) đi uống, đi nhậu
 • to catch up on something: có thể quay lại làm việc mà bạn chưa thể làm trong một thời gian
 • to hit the bar (= to grab a drink) (idiom)
 • a bite (to eat) (informal): đồ ăn
 • to feel up to something: cảm thấy muốn làm gì
 • it’s a blast (idiom) câu cảm thán, diễn tả sự vui mừng
 • to hang out with: gặp gỡ, đi chơi với
 • to unwind: thư giãn

Bạn có thể làm bài Kiểm tra trình độ tiếng Anh miễn phí để xác định trình độ của bản thân, từ đó đề ra lộ trình ôn luyện hiệu quả.

Tạm kết

Trên đây là bộ câu hỏi và câu trả lời tham khảo cho chủ đề Work and Study trong IELTS Speaking Part 1. Sẽ còn nhiều chủ đề ở phía trước mà bạn cần phải chuẩn bị. Tham khảo thêm trong kho câu trả lời mẫu Speaking của The IELTS Workshop.

Bên cạnh đó, để chủ động xây dựng câu trả lời cho phần thi IELTS Speaking, bạn có thể tham khảo khóa học Pre-senior của The IELTS Workshop nhé!

the ielts workshop khóa học pre senior