fbpx

Describe an important event that you celebrated – IELTS Speaking Part 2 Sample

describe an important event that you celebrated

“Describe an important event that you celebrated” Band 7+ Sample, kèm từ vựng và các cấu trúc diễn đạt cho bạn tham khảo. Phương pháp để xây dựng một bài nói như dưới đây, cũng như chiến thuật để đạt điểm cao cho bài thi IELTS Speaking sẽ được chia sẻ cụ thể trong khóa học Pre-senior của The IELTS Workshop.

Describe an important event that you celebrate
You should say:
What it was
Where it happened
Why it was important
How people felt about it

Bài mẫu ( Band 7+ Sample)

Phần trình bày mẫu của thầy giáo Khánh Minh – trung tâm The IELTS Workshop

It happened 2 years ago. If my memories serves me right, I was a sophomore at Diplomatic Academy of Vietnam. My friends asked me to accompany them to the neighborhood of the expat community living in Hanoi to celebrate the so called Halloween day. To be honest, I was not quite much into the western culture and festivals, but I still nodded to please them.

So as a tradition of Halloween as we know it, we put on costumes and makeup to look like characters on the screen or in horror novels. I’m a big fan of DC comics, so I made myself look like The Flash, the fastest man alive, while my friends disguised themselves as Thanos and John Wicks, the top one hitman on the screen.

At the time, my friends and I were already too old for trick or treat, so we wandered around the neighborhood trying to scare the little kids, which I found a bit childish. Well, I guess there was nothing better to do then. Suddenly there was a blackout. I thought it was a set up of the event organisers but it turned out differently. When the light came back, a girl appeared out of nowhere, riding a broom stick and holding a magic wand. She was more beautiful than Hermione on Harry Potter series herself. We broke the ice and she became one of my besties until now.

And so that was the last time that I celebrated Halloween. I think I’m too old for that. But if it hadn’t been for that event, I would not have got myself another close friends of mine. So I’m grateful for it.

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • If my memories serves me right (phrase) nếu tôi nhớ không nhầm
 • expat community (n) expat – viết tắt của expatriate (n) người nước ngoài đến sống ở quốc gia khác
 • so called (adj) (cái được) gọi là
 • to be into sth: quan tâm, thích cái gì
 • on the screen: trên màn ảnh
 • to disguise: hóa trang
 • to wander around: đi dạo quanh
 • childish (adj) trẻ con (tiêu cực) >< childlike (adj) trẻ con, trong sáng, hồn nhiên (tích cực)
 • blackout (n) mất điện
 • to break the ice (idiom) phá vỡ sự ngượng ngùng

Ngữ pháp (Grammar)

Để đạt band 7 cho tiêu chí Grammar, các bạn cần có sự đa dạng các cấu trúc ngữ pháp cũng như sử dụng chính xác. Một số lưu ý có thể rút ra trong bài lần này là:

 • Sự kiện đã diễn ra nên trong toàn bộ bài nói, các bạn cần chia động từ ở thì quá khứ và không bỏ lỡ âm cuối (các âm -d, -ed)
 • Có thể sử dụng kết hợp với các thì như thì hiện tại đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn để tăng độ đa dạng về thì

Một số điểm ngữ pháp tốt trong bài nói trên:

 • Mệnh đề quan hệ: “we wandered around the neighborhood trying to scare the little kids, which I found a bit childish”
 • Câu điều kiện loại 3: if it hadn’t been for that event, I would not have got myself another close friends of mine”

Trên đây là bài mẫu cho chủ đề “Describe an important event that you celebrated” trong IELTS Speaking Part 2. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt cho bài thi IELTS.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

the ielts workshop khóa pre senior