fbpx

Describe a good law in your country – IELTS Speaking Part 2

describe a good law in your country modal answer

Describe a good law in your country – IELTS Speaking Part 2 Modal Answer bởi Mr. Đặng Trần Tùng.

Tham khảo bài mẫu Speaking là một cách tốt để tăng vốn từ vựng và triển khai ý tưởng cho bài nói. Bạn cũng nên tham khảo thêm các chiến thuật xây dựng cấu trúc bài nói Part 2 và nhờ thầy cô tại các trung tâm IELTS uy tín hỗ trợ sửa bài để có kết quả tối ưu nhất nhé.

Describe a good law in your country
You should say:
What is that law?
How you come to know about this law?
Who is affected by this?
and explain why you think is it a good law?

Bài mẫu (Modal Answer)

Nếu có phát âm tốtđộ trôi chảy trong câu trả lời, bài này sẽ không dưới band 8. Lưu ý rằng giám khảo sẽ đánh giá phần Nói của thí sinh qua 4 tiêu chí chứ không chỉ riêng từ vựng hay ý tưởng. Đây là điểm các bạn nên chú ý ôn thêm nếu muốn cải thiện điểm số nhé.

Sample by Đặng Trần Tùng (9.0 IELTS Speaking, 9.0 IELTS Overall)

Từ vựng (Highlight Vocabulary)

Tham khảo một số từ vựng theo chủ đề Law (Luật pháp) trong bài ở dưới đây:

 • a law-abiding citizen (n) công dân tuân thủ luật pháp
 • to adhere to: nghe theo, nghe lời
 • to be universally enforced: được yêu cầu thi hành trên toàn thế giới
 • It bears repeating that: điều quan trọng là….
 • in the wake of something (phrase) trong bối cảnh gì
 • traffic-related injury and fatality (n) chấn thương và tử vong liên quan đến tai nạn giao thông
 • to institute: tiến hành
 • compulsory helmet use (n) sự bắt buộc sử dụng mũ bảo hiểm
 • to be against something: chống lại cái gì
 • to abide by: tuân theo
 • to cost sb dearly: khiến ai tốn nhiều tiền bạc
 • hefty fine (n) một khoản nộp phạt lớn
 • to be penalized: bị phạt
 • at the expense of one’s life (phrase) trả giá bằng sinh mệnh của mình
 • for the sake of one’s own safety (phrase) vì lợi ích của riêng ai

Để học cách xây dựng câu trả lời hoàn chỉnh cho phần thi IELTS Speaking, bạn có thể tham khảo khóa học IELTS Senior của The IELTS Workshop.

khóa học senior