TEST
IELTS

FREE TEST

Các lỗi thường gặp trong IELTS Writing Task 1 và cách khắc phục

các lỗi thường gặp trong ielts writing task 1

Trong quá trình giảng dạy của mình, cô Hương Giang (8.0 IELTS) đã nhận thấy một số lỗi “điển hình” của các bạn sĩ tử IELTS khi viết bài Task 1. Bài viết này chỉ ra 4 lỗi thường gặp tương ứng với 4 tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Task 1, đồng thời chỉ ra cách khắc phục.

Tổng quan về các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Task 1

Bài thi IELTS Writing Task 1 yêu cầu thí sinh cần đưa ra báo cáo cho các dạng biểu đồ, bảng hoặc cách thức (quá trình). Task 1 có 4 tiêu chí chấm điểm là:

  • Task Achievement: liệu người viết đã trình bày, nhấn mạnh các thông tin chính của biểu đồ. Bên cạnh đó, nó còn xem xét phần Overview của bài viết đã nêu bật được những đặc điểm của biểu đồ chưa.
  • Coherence & Cohesion: Đánh giá xem bài viết được có mạch lạc, logic về cả mạch ý nghĩa lẫn hình thức không.
  • Lexical Resource: Độ đa dạng và chính xác của từ vựng
  • Grammar Range & Accuracy: Độ đa dạng và chính xác của Ngữ pháp

Điểm của các thí sinh chỉ giảm khi không đáp ứng được một hoặc nhiều tiêu chí chấm điểm của bài viết. Vì thế, việc kiểm soát được 4 tiêu chí chấm điểm này là rất quan trọng.

Với mỗi tiêu chí, bài viết dưới đây sẽ chỉ ra một lỗi sai thường gặp tương ứng. Khắc phục được những lỗi này, điểm số Task 1 của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Các lỗi thường gặp trong IELTS Writing Task 1

Viết overview quá dài hoặc quá ngắn

Overview là phần nhận xét tổng quan của bài viết Task 1. Đây là câu quan trọng nhất trong cả bài.

Vấn đề thường gặp của các thí sinh là đưa ra một phần overview quá chi tiết hoặc quá sơ sài. Nguyên nhân là vì thí sinh chưa biết cách chọn ra được thông tin quan trọng nhất trong biểu đồ.

Để chọn được phần thông tin quan trọng nhất này, các bạn nên đầu tư khoảng 3 phút để phân tích biểu đồ. Cụ thể là:

  • Xu hướng chung của các số liệu trên biểu đồ;
  • Các giá trị lớn nhất/nhỏ nhất;
  • Thay đổi đặc biệt;

Ví dụ: CAM 11 TEST 3

The graph below shows the average carbon dioxide (CO2) emissions per person in the United Kingdom, Sweden, Italy and Portugal between 1967 and 2007.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
  • Phân tích biểu đồ: Chúng ta sẽ thấy 2 xu hướng là tăng – upward trend (Italy & Portugal) và giảm – downward trend (UK và Sweden). Ngoài ra, giá trị cao nhất – most là UK, còn thấp nhất – least là Portugal.

Từ phân tích này, các bạn có thể viết được 1 overview đủ thông tin, ngắn gọn và chính xác.

Lưu ý: KHÔNG đưa số liệu cụ thể vào phần overview.

2. Dùng sai linking words

Dùng sai từ nối (linking words) là lỗi khiến bạn mất điểm cho tiêu chí Coherence & Cohesion trong Task 1. Mà cụ thể ở đây, đó là các từ While / Whereas / Meanwhile.

Ví dụ: Landfill and dumping methods were used less after the 4-year period. While the amount of garbage treated by burning had an upward trend.

Mệnh đề theo sau “While” là một mệnh đề phụ thuộc. Tức là, nó phải đi liền với mệnh đề trước chứ không thể đứng độc lập như một câu. Các bạn sẽ sửa lại như sau:

Landfill and dumping methods were used less after the 4-year period. Meanwhile, the amount of garbage treated by burning had an upward trend.

Landfill and dumping methods were used less after the 4-year period, while/whereas the amount of garbage treated by burning had an upward trend.

Để khắc phục được vấn đề này, cách duy nhất là các bạn cần chịu khó học từ vựng và cách sử dụng từ trong ngữ cảnh thay vì chỉ học nghĩa của từ.

3. Sử dụng từ không chính xác

Word choice (cách lựa chọn từ) không chính xác khiến điểm Lexical Resouce của thí sinh bị giảm một cách đáng tiếc. Có 2 cặp từ thí sinh thường nhầm lẫn là Increase/Decrease (tăng/giảm) và Raise/Reduce (làm tăng/làm giảm).

Ví dụ: For the dairy product, the figure started at £7 billion in 2000, and then raised considerably to £9,9 billion.

“raise” (làm tăng) là một ngoại động từ, tức là nó tác động vào một vật thể khác (làm cái gì tăng lên). Trong tình huống này, ta cần dùng một nội động từ. Từ chính xác là increase (tăng lên).

For the dairy product, the figure started at £7 billion in 2000, and then increased considerably to £9,9 billion.

Lưu ý: Khi sử dụng từ điển Anh – Anh, các bạn có thể tìm thấy dạng động từ: transitive (ngoại động từ) và intransitive (nội động từ).

4. Dùng sai thì của động từ

Thông tin cung cấp trong các biểu đồ có thể diễn ra ở quá khứ, hiện tại hoặc tương lai (phần lớn là diễn ra ở quá khứ). Do đó, thí sinh cần đặc biệt chú ý đến năm được đề cập trong biểu đồ, từ đó sử dụng thì (tense) phù hợp.

Ví dụ:

The chart below show the expenditure of two countries on consumer goods in 2010.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

The bar chart illustrates the amount of money that two countries spend on five commodities in the year 2010.

The bar chart illustrates the amount of money that two countries spent on five commodities in the year 2010.