TEST
IELTS

FREE TEST

Các cấu trúc câu nhất định phải có trong IELTS Writing Task 2

các cấu trúc câu trong writing ielts

“Đa dạng các cấu trúc câu” là một trong những tiêu chí IELTS Writing để đánh giá xem bài viết của bạn có được band 6 trở lên hay không. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về cấu trúc câu giúp bạn ghi điểm tiêu chí Grammar Range & Accuracy (Độ đa dạng và chính xác của Ngữ pháp).

I. Có các cấu trúc câu nào trong IELTS Writing Task 2?

Nhiều sĩ tử khi ôn luyện IELTS thường lầm tưởng rằng sử dụng các câu “càng dài” và “càng phức tạp” thì điểm IELTS Writing sẽ càng cao. Điều này không chính xác! Nếu bạn đọc mô tả các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing ở band 6 – 7 -8 – 9 do Cambridge phát hành, bạn sẽ thấy ghi rõ rằng:

“Use a wide range of structure” / “Use a mix of simple and complex sentence forms”

Tức là, bài thi Writing Task 2 yêu cầu thí sinh sử dụng các cấu trúc một cách đa dạng và linh hoạt, chứ không chỉ riêng các cấu trúc phức tạp (Use only complex structures)

3 cấu trúc câu phổ biến nhất trong IELTS Writing sẽ được phân tích dưới đây.

II. Bài IELTS Writing nên có cả cấu trúc câu đơn, câu ghép, câu phức

Sự thật là, bạn không cần dùng toàn bộ câu ghép hay câu phức trong IELTS Writing để đạt điểm cao. Thay vào đó, hãy kết hợp nhịp nhàng giữa 3 dạng câu này. Cộng với đáp ứng các tiêu chí như đã nêu trên là bạn đã hoàn toàn có thể nắm chắc trong tay band 6+ rồi.

Sử dụng cả 3 loại câu một cách phù hợp sẽ giúp bài viết tự nhiên hơn

Câu đơn (Simple Sentences) là gì?

Là những câu chỉ có 1 mệnh đề chính – tương ứng với 1 chủ ngữ (Subject) và 1 động từ (Verb).

Example: I study English at The IELTS Workshop.

Nếu chủ ngữ là 2 danh từ nối bằng ‘and’, hoặc có 2 động từ nối bằng ‘and’ thì đây vẫn là 1 câu đơn thôi.

Example: I and my best friend study at The IELTS Workshop.

Example: They spend too much time watching television.

Tương tự, câu này chỉ có một chủ ngữ (they) và một vị ngữ (spent too much time watching television). Mặc dù có 2 động từ (spend) và (watch) nhưng nó đều thuộc một chủ ngữ, nên đây vẫn được coi là 1 câu đơn.

Câu ghép (Compound Sentences) là gì?

Là câu có 2 mệnh đề chínhnối nhau bằng liên từ và phải có dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy phía trước liên từ.

Các liên từ thường được sử dụng để nối các mệnh đề độc lập trong câu ghép bao gồm: For, And, Nor, But, Or, Yet, và So.

Example:

My favorite activity is swimming, AND also I swim on every weekend.

Individuals who live alone have nobody to talk to in person, SO they cannot share problems of their daily life. (Những người sống 1 mình thường không có ai để trò chuyện cùng, do đó họ không thể chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống thường ngày.)

Lưu ý: trong tiếng Việt bạn có thể dùng dấu phẩy giữa hai mệnh đề chính nhưng trong tiếng Anh tuyệt đối không được mà phải sử dụng liên từ.

Câu phức (Complex Sentences) là gì

Là câu 1 mệnh đề chính và 1 hay nhiều mệnh đề phụ. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc.

Example:

Many people chose to study at The IELTS Workshop BECAUSE it has such a reputation for great teaching.

Example: WHILE the opportunity for overseas study seems appealing, many students are confused about where to go and which path to take. (Trong bối cảnh những cơ hội khi đi du học rất hấp dẫn, nhiều sinh viên còn băn khoăn nên đi đâu và chọn ngành nào.)

Một số liên từ phụ thuộc:

  • As, as if ,as long as, as soon as, unless
  • Because, since
  • Even if, even though, Although, though
  • In order to,in caseonce, so that, that
  • After, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while

Xem thêm: 5 kiến thức Ngữ pháp cần thiết nhất cho IELTS

Áp dụng các cấu trúc câu trong bài viết IELTS Writing Task 2

Để bài có cả 3 loại câu, các bạn có thể tham khảo cấu trúc bài viết dưới đây:

Topic sentence (simple)
⟹ Argument (complex)
⟹ Example (compound)
⟹ Conclusion (complex)

Cùng xem qua đoạn văn ví dụ sau đây của thầy Tùng Đặng để hiểu rõ hơn nhé. Đoạn văn này nói về mặt hạn chế của space exploration (việc khám phá vũ trụ).

Topic: Some people feel that the cost of space exploration is far too high for the benefits it brings, while others argue that space programmes should continue no matter what the cost. Discuss both sides and give your opinion.

“To some people, space expeditions may seem like a waste of money. (simple) Even after many nations sent astronauts and spaceships to various planets in the solar system, results have been few. (complex) For example, scientists have studied Mars for decades and billions of dollars have been invested in their research, but we have yet to figure out a way to make this planet livable nor identify any valuable resources here. (compound) Considering the huge amount of money poured into these programs and their vague outcomes, it does seem hard to justify spending more on them.(complex)

(Đối với một vài người, việc khám phá vũ trụ có thể là một sự hoang phí tiền bạc. Kể cả khi nhiều quốc gia đã gửi các nhà thám hiểm và tàu vũ trụ tới nhiều hành tinh khác trong hệ mặt trời, kết quả vẫn không mấy khả quan. Ví dụ như các nhà khoa học đã nghiên cứu sao Hỏa trong hàng thập kỷ và hàng ngàn đô-la đã được đầu tư vào đó, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để sống trên hành tinh này hay nhận biết được bất cứ nguồn tài nguyên giá trị nào. Sau khi cân nhắc về số tiền đã đổ vào và những kết quả mơ hồ của chương trình này, việc có nên đầu tư tiếp khó mà được đồng thuận.)

Bạn không nhất thiết phải áp dụng cấu trúc này. Tuy nhiên, đây là cấu trúc dễ theo và sẽ giúp bạn có hướng triển khai đoạn văn tốt hơn. Bạn có thể thực hành ngay với các đề thi thật IELTS Writing để nhuần nhuyễn cách viết nhé!