fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: The impact of Advertisement

ielts writing task 2 advertisement

Triển khai một bài IELTS Writing Task 2 cho chủ đề Advertisement, dạng bài Problem & Solution như thế nào? Xem hướng dẫn làm bài dưới đây từ thầy Đặng Trần Tùng nhé.

Phân tích đề bài

“Consumers are faced with increasing numbers of advertisements from competing companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken to protect them?”

(Người tiêu dùng đang tiếp cận tới rất nhiều quảng cáo từ các doanh nghiệp. Bạn nghĩ họ bị ảnh hưởng bởi quảng cáo đến mức nào? Có cách nào để bảo vệ người tiêu dùng không?)

 • Type of essay: Problem & Solution
 • Essay plan:

Paragraph 1: Discuss the harms of advertisement (Các tác động tiêu cực của quảng cáo)

 • Lure customers to buy things they don’t really need → Waste of money (Khiến người tiêu dùng mua những thứ họ không thật sự cần, gây lãng phí tiền bạc)

Paragraph 2: Solutions to protect customers

 • Censorship and limits on market platform (Kiểm duyệt và giới hạn các nền tảng mà các doanh nghiệp có thể thực hiện bán hàng)

Để tìm nhiều ý tưởng hơn cho chủ đề này cũng như các chủ đề khác trong IELTS Writing Task 2, bạn có thể tham khảo thêm những nguồn lấy ý tưởng cho IELTS Writing Task 2

Bài mẫu chủ đề Advertisement/ Advertising (Sample Answer)

advertisement ielts writing task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • fierce competition (n) cạnh tranh khốc liệt
 • excessive exposure to commercials (n) việc tiếp xúc với quảng cáo nhiều
 • impulse buying (n) mua bừa bãi, thích là mua
 • allure (n) sức hút
 • discard (v) vứt bỏ
 • exercise censorship (phrase) áp đặt quy trình kiểm duyệt thông tin
 • lure sb into (phrase) dụ dỗ ai đó làm gì/ vào đâu

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 2 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior