fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Family Meal

ielts writing task 2 family meals

Writing Task 2: Today, some families are not eating meals together on a daily basis. Why? Is this a positive or negative trend?

(Ngày nay, một số gia đình không ăn cùng nhau hàng ngày. Lý do cho vấn đề này là gì? Đây là xu hướng tích cực hay tiêu cực?)

Đây là dạng bài Positive/Negative Essay trong IELTS Writing Task 2. Hãy cùng thầy Công Minh, giảng viên của The IELTS Workshop HN (TIW) thực hiện giải đề thi IELTS Writing Task 2: Family Meal nhé.

Sample Answer (Câu trả lời mẫu tham khảo)

Today, some families are not eating meals together on a daily basis.

Highlight Vocabulary (Từ vựng)

  • (to be) attributable to: được gây ra bởi
  • convenience food delivery system (n): hệ thống giao đồ ăn tiện lợi
  • detiriorate (v): phá hoại/làm giảm
  • interpersonal relationships (n): mối quan hệ với người khác.
  • family bonds (n): sự kết nối trong gia đình
  • solitary lifestyle (n): lối sống một mình

Trên đây là bài mẫu tham khảo cho topic IELTS Writing Task 2: Family Meal. Hy vọng các bạn có thể biết cách làm dạng bài Positive/Negative Essay trong IELTS Writing. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khóa học khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop để nắm vững phương pháp hoàn thiện một bài thi IELTS Writing hoàn chỉnh.

khóa học senior