fbpx

Bật mí 8 mẫu email tiếng Anh xin việc hay bạn cần phải biết

Quá trình tìm kiếm việc làm cho những công việc của các công ty/tập đoàn nước ngoài sẽ thuận lợi hơn nếu bạn có thể viết được những email tiếng Anh xin việc chuyên nghiệp. Vậy hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu 8 mẫu email tiếng Anh xin việc hay và cách viết email ứng tuyển chuyên nghiệp nhé.

1. Cách viết từng phần mail xin việc bằng tiếng Anh

Việc viết một email xin việc bằng tiếng Anh cần phải chú tâm đến việc trình bày thông tin một cách rõ ràng và chuyên nghiệp. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để viết một email xin việc:

 • Tiêu đề email xin việc

Tiêu đề: Tên của bạn– Application for [ Vị trí ứng tuyển]

hoặc Application for [Vị Trí Ứng Tuyển] – [Họ và Tên của Bạn]

Ví dụ: “Application for Marketing Manager – Minh Vu”

 • Lời chào

Thân gửi [Tên Người Nhận hoặc Tên Công Ty]
Để viết phần chào hỏi, ứng viên phải tìm hiểu đầy đủ thông tin về doanh nghiệp. Việc lựa chọn cách chào hỏi phụ thuộc vào mức độ thông tin bạn có về người nhận.  Khi bạn biết rõ tên của công ty mà bạn đang ứng tuyển, việc sử dụng “Dear [Tên Công Ty]” có thể thể hiện sự chắc chắn và tôn trọng.

Ví dụ: “Dear ABC Corporation”

Nếu bạn không biết tên người nhận cụ thể, bạn có thể sử dụng “Dear Hiring Manager” hoặc “Dear Recruiting Team.”  Nếu bạn biết tên người nhận, bạn có thể sử dụng”Dear Mr./Ms./Mrs. + Tên Người Nhận” Sử dụng “Dear Sir/Madam” khi bạn không biết giới tính của người nhận.

 • Mục đích viết email

Bắt đầu bằng cách viết mục đích bạn đang xin việc ở công ty họ và đề cập đến vị trí ứng tuyển. Bạn biết đến công việc ở công ty này bằng cách nào.

I am writing to express my strong interest in the [Tên Vị Trí Ứng Tuyển] position at [Tên Công Ty], as advertised on [Nguồn/Tài liệu công bố công việc, ví dụ: LinkedIn/Career Website].

 • Nội dung email

Giới thiệu bản thân: Kể về bản thân, kỹ năng, và kinh nghiệm của bạn liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Ví dụ: Allow me to introduce myself. My name is Minh Vu. I’m 25 years old. I graduated from Foreign Trade University where I majored in Marketing. I am a highly motivated [Loại công việc, ví dụ: marketing professional] with [số năm kinh nghiệm] years of experience in the [lĩnh vực hoặc ngành, ví dụ: digital marketing]. My background includes [đặc điểm nổi bật của bạn, ví dụ: leading successful marketing campaigns, analyzing market trends, and implementing innovative strategies].

Kỹ năng và giá trị bạn đem lại: Thể hiện những điểm mạnh mà bạn sẽ đóng góp cho công ty, nhấn mạnh những kỹ năng và giá trị mà bạn có.

Ví dụ: In my previous role at ABC Marketing, I led a team that successfully executed a multi-channel marketing campaign, resulting in a 30% increase in customer engagement and a 40% growth in sales. This experience has honed my skills in data analysis, market research, and campaign optimization, which are essential for developing and implementing effective marketing strategies.

Lý do bạn muốn làm việc ở công ty họ: Đề cập đến tại sao bạn muốn tham gia vào công ty họ, ví dụ như về sự phát triển cá nhân hoặc sự phù hợp với giá trị và mục tiêu của công ty.

Ví dụ: I am confident that my skills and experiences align perfectly with the requirements of the Marketing Manager position at XYZ Company. I am enthusiastic about the opportunity to contribute my expertise to XYZ Company and help drive its mission to create innovative and impactful marketing strategies as part of your team.

 • Kết luận

Tóm tắt nội dung email, bày tỏ sự quyết tâm và mong muốn được phỏng vấn. 

Lời trân trọng.
Please kindly check out my CV and let me know if you have any questions. Thank you for considering my application. I would be grateful for the opportunity to discuss my qualifications further in an interview.
Sincerely/Your sincerely/Best regard

 • Chữ ký

 Kết thúc email với tên, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

2. Các mẫu email tiếng Anh xin việc hay bạn cần biết

8 mẫu email tiếng Anh xin việc dưới đây sẽ được sắp xếp theo trình từ: Trước, trong và sau khi bạn tìm được cơ hội việc làm.

2.1. Mail xin tham vấn/giới thiệu (Reference)

Reference liệt kê ra một vài người có thể làm nguồn kiểm chứng cho những gì mình viết trong CV, kèm theo nhận xét khác. Reference và reference letter được coi là khá quan trọng. Đặc biệt quan trọng với những sinh viên mới ra trường khi chưa có nhiều kinh nghiệm .

Thường thì khi bạn muốn được đưa tên ai đó vào Thông tin tham khảo trong CV. Bạn phải được sự đồng ý của họ, cũng như phải khôn khéo chọn người chức vụ khá, bằng cấp đáng tin, lại cảm tình với ta nữa. Nhân tiện, bạn có thể đánh tiếng nhờ họ viết thư giới thiệu cho mình luôn.

Cũng thường thì những người như thế tương đối bận, và chính ta sẽ là người chấp bút viết thư giới thiệu cho mình. Đây là việc nhỏ mà không nhỏ, cần nhiều kỹ năng, đặc biệt là PR bản thân.

Dear Mr Smith,
I am sending you this email in hopes you will be a reference for me during my job search.
Throughout my time working with you, I was able to grow professionally and feel like this experience has really helped me become an ideal employee. I know you would be able to attest to my reliability and willingness to learn.

2.2. Mail tư vấn về điểm mạnh/điểm yếu của bản thân

Bạn có thể gửi mail này đến người quen để nhờ họ tư vấn về điểm mạnh/điểm yếu của mình.

“Hi ______,
I am working on improving myself, personally and at work, and you are someone whose opinion I truly value. If you are willing, I would be so appreciative if you would answer some or all of the questions below to help me gain some insight into my strengths and the things I do best.
I really appreciate it, and would be happy to do the same for you if you’d like!

What do you think is my greatest strength?
How would you describe my style?
What do you think I should let go of?
When do you feel that I am at my best?

2.3. Mail thông qua network để tìm kiếm cơ hội việc làm

Hi Friends,
I hope this email finds you well. As some of you may know, I recently decided to {NEW DIRECTION: a few words about switching jobs/fields/industry} to work with {DESCRIPTION: type of companies and/or people you’re hoping to work with}.
As I dive into the job search across the country {OR FILL IN SPECIFIC LOCATION}, I’d love it if you could keep your eyes open for people I could connect with and/or positions that might be a fit for me. Below is a bit about my background and what I’m looking for, and you can view my full resume on LinkedIn {INSERT LINK for the word LinkedIn}. These are a few of my ideal scenarios, but if anything related comes to you please keep me in mind!

Hi _______,
I hope all is well! I saw the photos of the conference you held last month on Facebook—it looked like a fantastic event.
I’m reaching out because I’m currently seeking a new position. As you know, I have been in Smith PR for almost three years, but I’m ready for a new challenge in the tech PR world.
I know that you used to do work for Ogilvy, which is on my short list of dream companies. Do you still have any contacts there, and if so, is there someone that might be willing to do an informational interview with me? Any introductions you could make would be greatly appreciated.
Read the rest of the email and the advice on the Daily Muse. They also have a great example of a thank you email to send to people who have offered you advice or information about opportunities.

2.4. Mail gửi CV kèm cover letter

Trước khi bạn gửi CV cho nhà tuyển dụng. Bạn cần lưu ý cả nội dung email gửi đi (cover letter) thay vì chỉ gửi mỗi một cái CV trong dòng mail không tiêu đề không nội dung.

Dear Mr Smith,
I am a first year law student at the University of Minnesota Law School applying for a summer clerkship with your firm. I have attached the resume, cover letter and transcript that you requested to this email. If you have questions or need more information, you may reach me through the phone number or email below.
I look forward to hearing from you,


Sincerely,
Your name
Your Contact Information

2.5. Mail hỏi thăm về tình trạng CV

Trong nhiều trường hợp, nhà tuyển dụng sẽ thông báo ngày phản hồi email. Tuy nhiên, đôi lúc CV bạn gửi đi có thể rơi vào hòm mail spam hoặc thất lạc. Vậy để biết CV của mình đã được nhà tuyển dụng xem chưa, bạn có thể làm mail “hỏi thăm”.

Tuy nhiên, hãy đợi 5 – 7 ngày từ khi gửi CV và không nên “đòi” nhà tuyển dụng trả lời. Thay vào đó, hãy khéo léo đề cập đến chuyện bạn rất mong đến buổi phỏng vấn để nói chuyện với Nhà tuyển dụng nhé.

I recently applied for your __ position, and I just wanted to reiterate my strong interest. I think it might be a great match, and I’d love to talk with you about it when you’re ready to begin scheduling interviews.

2.6. Mail cho người tiến cử bạn trên Linkedin

LinkedIn là nền tảng tuyển dụng lớn tạo cơ hội cho bạn phát triển sự nghiệp ra toàn cầu.

Dear Requestee,
I hope this message finds you well. It was great seeing you at the networking event last week! As we discussed, one of the things I am doing is creating new ways for my prospective customers to quickly see how I can serve them. Since you were so pleased with the consultation we had a while back about your business, I am hoping that you would be so kind as to write a LinkedIn recommendation about my business expertise that I can share with others.”

2.7. Mail thỉnh cầu một buổi gặp gỡ riêng với Nhà tuyển dụng

Trái với buổi phỏng vấn thông thường, tại một số nơi sẽ cho bạn yêu cầu các buổi informational interview. Các buổi này không có mục đích tuyển dụng. Thay vào đó, bạn sẽ được gặp gỡ nhà tuyển dụng để chia sẻ về trình độ, chuyên môn của bản thân và lắng nghe góp của họ.

Dear [Name],
I’m a [your profession] who has worked with [name of warm contact] and I’m currently making time to develop my skills and focus on what’s really important in [profession] when it comes to hiring a [professional] for a project. I’ve had a look through your website and especially enjoyed the [whatever].
I’d love the opportunity to spend 20 mins with you to discuss your decision-making process with regards to [professionals] and what your expectations are when working with them.

2.8. Mail cảm ơn Nhà tuyển dụng sau buổi phỏng vấn

Thể hiện sự biết ơn sau buổi phỏng vấn cũng là cách để nhà tuyển dụng thấy được sự nhiệt tình của bạn. Kể cả bạn không nhận được công việc đó. Bạn cũng sẽ được đánh giá cao và họ có thể nhớ đến bạn khi có thêm những cơ hội việc làm khác trong tương lai.

Dear Ms Smith,
Thank you for taking the time to meet with me this past Tuesday. After speaking with you and learning more about the structure of Blank, Blank’s summer program, I am even more enthusiastic about the possibility of working at Blank, Blank next summer. I particularly enjoyed hearing about your work in representing several Latin American companies in trade-related matters.

3. Một số lưu ý và từ vựng/ thuật ngữ viết email tiếng Anh khi đi tìm việc & ứng tuyển

Lưu ý:

 • Một email tiếng Anh tốt là một email ngắn gọn, súc tích, đủ những thông tin cơ bản để người nhận nắm được nội dung chính của bức thư.
 • Chủ đề của email (Subject) là một phần quan trọng không kém nội dung. Đừng bao giờ gửi một bức thư mà không có chủ đề nhé.
 • Đây là những mẫu email cơ bản, đừng quá phụ thuộc và hãy thay đổi tùy theo vị trí, nhu cầu, tính cách và mối quan hệ của bạn với người nhận thư nhé.

Từ vựng/ thuật ngữ:

 • Job application: Đơn xin việc.
 • Application letter: Thư xin việc.
 • Resume/CV (Curriculum Vitae): Sơ yếu lý lịch.
 • Cover letter: Thư xin việc kèm theo CV.
 • Qualifications: Trình độ, bằng cấp.
 • Experience: Kinh nghiệm làm việc.
 • Recruiter: Nhà tuyển dụng.
 • Human resource department: Bộ phận nhân sự
 • References: Thông tin người tham khảo.
 • Skills: Kỹ năng.
 • Position/Job title: Vị trí công việc.
 • Accomplish: Đạt được
 • Interview: Phỏng vấn.
 • Sincerely/Your sincerely/Best regard:Trân trọng

4. Các câu hỏi thường gặp khi viết email xin việc bằng tiếng Anh

 • Why do you want to work for our company?
  (Tại sao bạn muốn làm việc cho công ty chúng tôi?)

-> Bạn cần giải thích tại sao bạn quan tâm đến công ty. Làm thế nào bạn thấy mình phù hợp với giá trị và mục tiêu của họ.

 • What makes you a good fit for this position?
  (Tại sao bạn phù hợp với vị trí này?)

-> Hãy nói về kỹ năng và kinh nghiệm của bạn mà bạn nghĩ rằng sẽ giúp bạn thành công trong vị trí ứng tuyển.

 • Can you tell us about your previous work experience?
  (Bạn có thể kể về kinh nghiệm làm việc trước đó của bạn không?)

-> Bạn cần mô tả tóm tắt về kinh nghiệm làm việc trước đó, các dự án quan trọng mà bạn đã tham gia, và những kỹ năng bạn đã phát triển.

 • What do you see as your strengths? (Bạn nhìn nhận điểm mạnh của mình là gì?)

-> Nêu rõ điểm mạnh của bạn liên quan đến công việc ứng tuyển.

 • What interests you about this field? (Bạn quan tâm đến lĩnh vực này ở điểm nào?)

-> Đề cập đến sự mục tiêu dài hạn và lý do bạn muốn làm việc trong ngành hoặc lĩnh vực đó.

 • What makes you stand out among other applicants for this position?
  (Bạn có điểm gì nổi bật so với những ứng viên khác cho vị trí này?)

-> Bạn một lần nữa khẳng định lại thế mạnh của mình và thể hiện sự phù hợp với vị trí ứng tuyển cũng như môi trường công ty

Tạm kết

Trên đây là 8 mẫu email tiếng Anh xin việc hay và cách viết email ứng tuyển chuyên nghiệp. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình làm việc và học tập của mình. Hãy đồng hành cùng The IELTS Workshop để học thêm những kiến thức bổ ích về IELTS nhé.

Tham khảo lộ trình học IELTS đến từ The IELTS Workshop.

lộ trình ielts

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo