fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Skills and vocational training

Cùng tham khảo cách giải Topic: Skills and vocational training IELTS Writing Task 2 qua bài mẫu của cô Thu Trang của The IELTS Workshop với nhiều từ vựng và cấu trúc ngữ pháp thú vị nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài: Nations should spend more money on skills and vocational training

Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagree? Write at least 250 words 

(Các quốc gia nên chi nhiều tiền hơn cho các kỹ năng và đào tạo nghề cho công việc thực tế, thay vì cho giáo dục đại học. Bạn đồng ý hay không đồng ý? Viết ít nhất 250 từ)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiOpinion  

Từ khóa chính: Nations; spend more money; skills and vocational training for practical work; university education 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

 • Nations = the government 
 • spend more money = allocate subsidies for = direct resources towards = invest in = prioritize investment in 
 • skills and vocational training for practical work = trades training = trades schools = technical training = vocational schools = vocational training 
 • university education = higher education = tertiary education = academic studies = degree programs

Phân tích yêu cầu đề bài : Đề bài yêu cầu chúng ta đưa ra ý kiến -> Chúng ta giải quyết bằng cách phân tích cả 2 mặt và đưa ra ý kiến là không đồng ý với nhận định chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào trường nghề vì cả trường nghề và đại học nên được đầu tư như nhau.   

2. Dàn bài chi tiết Topic: Skills and vocational training IELTS Writing Task 2

Mở bài:  Diễn đạt lại ý của đề bài, và khẳng định rằng bạn không đồng ý với ý kiến rằng chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào trường nghề vì cả trường nghề và đại học nên được đầu tư như nhau.  

Đoạn thân bài 1:  

Phân tích ý kiến “Dễ hiểu tại sao một số người ủng hộ việc đầu tư nhiều hơn vào trường nghề.” bằng cách nêu ra điểm mạnh của học nghề. 

 • Các chương trình này rẻ hơn học Đại học => Trong khi học đại học cần ít nhất 3,5 năm, học sinh học nghề có thể tốt nghiệp sau 2 năm. 
 • Trường nghề giải quyết sự thiếu hụt lao động của đất nước => Đại học thường ưu tiên giảng dạy lí thuyết + một số nghành còn đặt nặng lí thuyết hơn thực hành => doanh nghiệp phải mất tiền và thời gian để đào tạo lại => Mặt khác trường nghề trang bị cho học sinh kĩ năng cụ thể mà nghành nghề đó yêu cầu => vị trí trống sẽ nhanh tìm được người => đảm bảo doanh nghiệp vận hành mượt mà 

Đoạn thân bài 2:  

Phân tích ý kiến “Dù trường nghề có lợi ích, học Đại học cũng có những lợi ích nhất định” bằng cách nêu ra điểm mạnh của việc học Đại học. 

 • Cung cấp lao động trình độ cao, góp phần tạo ra nền kinh tế phát triển => Đại học sản sinh ra những cử nhân trí thức từ đa dạng ngành nghề như khoa học, y dược, kĩ thuật, công nghệ => Các ngành này thúc đẩy sự sáng tạo, khuyến khích công nghệ mới => đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. 
 • Sinh viên ĐH được trang bị kĩ năng mềm nhờ khối lượng công việc và yêu cầu cao từ ĐH => HS sẵn sàng hơn cho công việc tương lai => Giúp cạnh tranh hơn khi tìm việc 

Kết bài:  Khẳng định lại ý kiến rằng dù có người tranh luận rằng chính phủ nên ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo nghề, bạn vẫn tin rằng chính phủ nên chia sẻ nguồn lực giữa 2 hình thức giáo dục này.  

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Nations should spend more money on skills and vocational training sample

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • allocate subsidies: chi trợ cấp, phân trợ cấp 
 • advocate (v) ủng hộ 
 • cost-effective (adj) rẻ 
 • alleviate (v) xoa dịu, làm giảm 
 • place a heavy emphasis on: đặt nặng, nhấn mạnh 
 • foster (v) thúc đẩy 
 • transferable skills (n) kĩ năng mềm 

Trên đây là sample cho Topic: Skills and vocational training IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo