fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Goods transported in the UK

Cùng tham khảo bài mẫu của thầy Phan Hải của The IELTS Workshop với chủ đề Goods transported in the UK IELTS Writing Task 1 trong chuyên mục giải đề IELTS Writing kỳ này. Cùng tham khảo những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng ghi điểm nhé

1. Phân tích: The graph below shows the quantities of goods transported

1.1. Đề bài

The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

(Biểu đồ dưới đây cho thấy số lượng hàng hóa được vận chuyển ở Anh từ năm 1974 đến năm 2002 bằng bốn phương thức vận tải khác nhau. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh nếu có liên quan.)

The graph below shows the quantities of goods transported in the uk

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Line chart 

Từ khóa: 

 • Quantities of goods: số lượng hàng hóa
 • Modes of transport: phương thức vận chuyển

Từ Đồng nghĩa:

 • Quantity = level, number
 • Goods = products
 • Transport = shipment

Phân tích yêu cầu đề bài : Bài viết nên được triển khai theo bố cục 3 đoạn

 • Introduction + overview
 • Body 1: summarise the information of two modes of transport
 • Body 2: summarise the information of the other two modes of transport

1.3. Dàn bài chi tiết

Intro:  paraphrase lại đề bài đã cho

Overview:

 • Nói ra điểm chung về xu thế của ba trên bốn phương thức vận chuyển (đều tăng)
 • Đưa ra phương thức có xu thế khác biệt (rail – fluctuation)
 • Đưa ra phương thức vận chuyển phổ biến nhất dựa trên số liệu của biểu đồ (road)

Đoạn thân bài 1:  miêu tả xu thế của road & water

 • Road: held the lead in 1974 (70 million tonnes) – steady ascent, reaching nearly 100 million tonnes by 2002
 • Water: commenced at 40 million tonnes – Following a 20 million-tonne surge in 1982 – stability – a minor decline to 50 million tonnes in 1998 – swiftly rebounded – concluding the period at over 60 million tonnes.

Đoạn thân bài 2:  miêu tả xu thế của Pipeline & rail

 • Pipeline: a gradual escalation from nearly zero to surpassing 20 million tonnes by 1982 – stabilized for eight years – plateauing at precisely 20 million tonnes – a slight dip in 1994
 • Rail: fluctuations throughout the 28-year duration, initiating and culminating at the 40 million-tonne mark.

2. Bài mẫu (Sample Answer)

The graph below shows the quantities of goods transported in the Uk sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Delineate :verb [ T ] /dɪˈlɪn.i.eɪt/: khoanh vùng
 • Trajectory: noun [ C ] /trəˈdʒek.tər.i/: Quỹ đạo
 • Commence: verb [ I or T ] /kəˈmens/: Bắt đầu
 • Ascent: noun /əˈsent/ [ C usually singular ]: đi lên
 • Notwithstanding: preposition, adverb /ˌnɒt.wɪðˈstæn.dɪŋ/: Mặc dù vậy

Trên đây là sample cho Topic: Goods transported in UK IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác cũng như Bộ đề thi thật IELTS Writing 2024 của The IELTS Workshop nhé!

Tham khảo ngay Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop để có thể học hỏi thêm những cách phân tích đề và nhiều chiến lược làm bài thú vị nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo