fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Research Into Family History

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, thầy Quang Thành của The IELTS Workshop sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Research Into Family History IELTS Writing Task 2 nhé. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài Research Into Family History IELTS Writing Task 2 

Some people argue that we should do research into their family history. Others, agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion. 

(Một số người cho rằng chúng ta nên nghiên cứu lịch sử gia đình họ. Những người khác đồng ý với quan điểm rằng chúng ta nên tập trung vào thế hệ hiện tại và tương lai. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

Bài mẫu (Sample Answer)

Research Into Family History ielts writing task 2

Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Delve into (v): đào sâu, nghiên cứu 
 • Advocate (v): ủng hộ 
 • Lineage (n): dòng giống 
 • Insights (n): cái nhìn sâu 
 • Heritage (n): di sản 
 • Narratives (n): câu chuyện 
 • A sense of cohesion (n): mối liên kết 
 • Conversely (adv): ngược lại 
 • Imperative (adj): cực kỳ quan trọng 
 • Integration (n): hoà nhập 
 • Address contemporary challenges (v): giải quyết các vấn đề hiện tại 
 • Yield tangible benefits (v): cho những lợi ích rõ rệt 

Trên đây là sample cho Topic: Research Into Family History IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band điểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo