fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Academic subjects or Practical skills

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Thuý Nguyễncô Thủy Ngô của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Academic subjects or Practical skills trong IELTS Writing Task 2. Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài: Academic subjects or Practical skills

Task 2: School is a place for learning academic knowledge and passing exams, and skills such as cookery, dressmaking and woodwork should be learned from family and friends. To what extent do you agree or disagree?

(Trường học là nơi để học những kiến thức học thuật và vượt qua các kỳ thi, các kỹ năng như nấu ăn, may vá và chế tác gỗ nên được học từ gia đình và bạn bè. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiopinion

Từ khóa: school, focus on, academic + exam, skills, family. Tranh cãi về việc ai là người nên dạy học sinh kĩ năng mềm. 

Từ đồng nghĩa:

 • academic success = educational achievement 
 • passing examinations = succeeding in tests 
 • cookery = culinary skills 
 • dressmaking = sewing techniques 
 • woodworking = carpentry skills 
 • school = educational establishment 
 • family = household or home environment 

Phân tích yêu cầu đề bài: Đề bài hỏi ta đồng ý hay không đồng ý với quan điểm đã cho => Phân tích cả 2 quan điểm và cho biết cần có sự cân bằng  

2. Dàn bài chi tiết

Mở bài:

 • Tóm tắt ý kiến của đề bài và nêu ra hai quan điểm trái chiều. 
 • Khẳng định quan điểm cá nhân về vai trò của trường học trong việc giáo dục học sinh. 

Đoạn thân bài 1:  

 • Phân tích lợi ích của việc trường học giáo dục học sinh về các kỹ năng thực hành và một loạt các môn học đa dạng. 
 • Bảo vệ quan điểm về sự quan trọng của việc học các kỹ năng thực hành và môn học đa dạng trong chương trình giáo dục. 

Đoạn thân bài 2:  

 • Nêu ra lợi ích của việc phát triển các kỹ năng thực hành trong cuộc sống thực tế và sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của học sinh. 
 • Tạo ví dụ cụ thể để minh họa sự quan trọng của việc học các kỹ năng thực hành. 

Kết bài:

 • Tóm tắt lại quan điểm của bài viết. 
 • Nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phát triển cả kỹ năng thực hành và kiến thức học thuật trong hệ thống giáo dục. 
 • Khuyến khích sự cân nhắc và thảo luận mở rộng về việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh trong giáo dục. 

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Sample 1:

academic subjects sample
academic subjects sample 1

Sample 2:

Bài mẫu (Sample Answer)

4. Từ vựng (Vocabulary highlight)

Từ vựng Sample 1:

 • Well-rounded: Đa năng, đa mặt, tổng hợp 
 • Vital and practical skills: Kỹ năng quan trọng và thực hành 
 • Self-sufficiency: Tự cung cấp, tự chủ 
 • Real-life situations: Tình huống thực tế, cuộc sống thực tế 
 • Personal and professional growth: Sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp 
 • Resourceful individuals: Những người sáng tạo, linh hoạt, có tài năng 
 • Fertile creativity: Sáng tạo phong phú, mầm mống sáng tạo đầy tiềm năng 
 • Significantly contributes: đóng góp đáng kể.  

Từ vựng Sample 2:

 • fundamental life skills: Những kỹ năng sống thiết yếu
 • pursue further education: Theo đuổi giáo dục bậc cao
 • dysfunctional families: gia đình trục trặc
 • parental involvement: sự can thiệp phụ huynh
 • bring up their offspring: nuôi dưỡng con cái
 • unwind: thư giãn

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 2, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo