fbpx

Counter Argument là gì? Cách sử dụng để tăng tính thuyết phục cho IELTS Writing Task 2

Bạn có thể ‘nâng cấp’ cho bài viết Task 2 của mình với kỹ thuật sử dụng Counter-Argument. Cùng The IELTS Workshop (TIW) tìm hiểu về kỹ thuật này trong bài viết hôm nay nhé.

1. Counter Argument là gì?

Counter – argument (Phản đề/Phản biện) trong essay là việc người viết sử dụng các luận cứ và dẫn chứng để bác bỏ một quan điểm nào đó trái ngược với quan điểm của mình. Trong Writing Task 2, Counter Argument thường được sử dụng trong Argumentative Essay (Opinion Essay hay Agree or Disagree Essay).

2. Hướng dẫn cách viết Counter Argument trong Writing Task 2

2.1 Các phần của counter argument

Thông thường, sẽ có 2 phần trong một phần phản đề (counter – argument), đó là:

 1. Đánh giá ý kiến trái chiều là chưa đúng
 2. Đi sâu vào phản biển ý kiến trái chiều đó bằng cách sử dụng luận điểm và dẫn chứng để cho thấy thiếu sót của nó.

Ví dụ

Without capital punishment (the death penalty) our lives are less secure and crimes of violence increase. Capital punishment is essential to help control violence in society. Do you agree or disagree? (Không có án tử hình thì cuộc sống sẽ thiếu an toàn và tỉ lệ tội phạm sẽ tăng. Án tử là cần thiết để kiểm soát bạo lực trong xã hội.)

Một đoạn counter – argument có thể diễn ra như sau:

(1) There is no credible evidence that the death penalty deters crime more effectively.

Người viết nêu quan điểm rằng việc nghĩ rằng án tử hình có sức răn đe là hoàn toàn sai lầm.

(2) Claims that each execution deters a certain number of murders have been thoroughly discredited by social science research. People commit murders largely in the heat of passion, under the influence of alcohol or drugs, or because they are mentally ill, giving little or no thought to the possible consequences of their acts. The few murderers who plan their crimes beforehand — for example, professional executioners — intend and expect to avoid punishment altogether by not getting caught. Some self-destructive individuals may even hope they will be caught and executed.

(Nhiều nghiên cứu về khoa học xã hội đã chứng minh điều này. Một phần những vụ gây án thường diễn ra do chịu tác động của thuốc hoặc chất kích thích, hoặc những bất ổn về tâm lý, thế nên những kẻ đó thường không nghĩ đến hậu quả về sau. Một số mà đã lên kế hoạch gây án từ trước, ví dụ, những tội phạm chuyên nghiệp, thường đã chuẩn bị cách để đào tẩu rồi. Một số khác, có những biểu hiện muốn tự hủy hoại bản thân, thì còn cố tình tạo tội để bị bắt và thi hành án.)

⇒ Người viết đã đưa ra lập luận giải thích vì sao quan điểm đó còn thiếu sót.

2.2 Làm sao để đưa ra ý Counter Argument?

 • This view seems/looks/sounds convincing/plausible/persuasive/etc. at first, but…
 • While this position is popular, it is not supported by the facts/not logical/impractical/etc.
 • Although the core of this claim is valid, it suffers from a flaw in its reasoning/application/etc.
 • It might seem/appear/look as if {state the counter-argument here}
 • What this argument overlooks/fails to consider/does not take into account is … not supported by the facts/not logical/impractical/etc…
 • However, such thinking is only valid to some/ a limited extent, because …

3. Ứng dụng Counter Argument vào Writing Task 2

Đề bài: “In the digital age, some people believe that learning from paper books has become outdated and unnecessary. Do you agree or disagree with this view? (Trong thời đại của công nghệ số, một số người cho rằng việc học từ sách giấy đã trở nên lỗi thời và không còn cần thiết. Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?)

Trong đề bài này, hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận không ủng hộ quan điểm trên “ . Bạn nghĩ rằng giá trị của sách giấy vẫn luôn giữ vững trong việc học. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

Introduction: Nêu ra quan điểm:” Tôi không đồng ý rằng sách giấy trở nên lỗi thời và không còn cần thiết.”

Counter Argument: Some people may believe in the benefits of digital learning, such as the ease of searching for information and flexibility in studying.(Một số người có thể tin vào những lợi ích của việc học trực tuyến, như sự thuận tiện trong việc tìm kiếm thông tin và tính linh hoạt trong việc học tập.)

Refutation: However, digital platforms often come with a variety of notifications and temptations to switch tasks, which can disrupt the learning process and reduce the effectiveness of study time.The diversity of information sources in online learning might lead to distraction, requiring learners to decide which information is essential for their learning process.(Tuy nhiên, các nền tảng số thường đi kèm với nhiều thông báo và cám dỗ để chuyển sang các nhiệm vụ khác, điều này có thể làm gián đoạn quá trình học tập và làm giảm hiệu quả của thời gian học. Sự đa dạng nguồn thông tin trong học trực tuyến cũng có thể dẫn đến sự phân tâm, buộc người học phải quyết định thông tin nào quan trọng cho quá trình học của họ.)
=> Có thể thấy, ở câu mở bài, tác giả đưa ra một ý kiến không đồng ý rằng sách giấy trở nên lỗi thời và không còn cần thiết . Sau đó, câu thứ 2, tác giả nêu Luận Điểm Phản Đề rằng một số người có ý kiến về những lợi ích của việc học trực tuyến khác so với ý kiến của tác giả. Nhưng ở câu tiếp theo, tác giả đưa ra các lý lẽ và ví dụ để phản bác lại ý kiến ở trên để chứng minh cho quan điểm của mình rằng “việc quá trình học trực tuyến cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn thông tin, thông báo và cám dỗ”.

4. Lợi ích của Counter Argument trong Writing Task 2

Tưởng tượng nếu bạn đang tranh luận với người khác về một vấn đề nào đó. Nếu bạn có thể đưa ra những lập luận chứng minh ý kiến của đối phương còn lỗ hổng, bạn sẽ dễ dàng “thắng thế” cuộc tranh luận đó hơn phải không?

Tương tự, bài thi IELTS của bạn sẽ thuyết phục giám khảo hơn khi bạn vừa có thể bảo vệ ý kiến cá nhân, vừa bác bỏ ý kiến đối lập.

Do đó, có thể thấy việc sử dụng counter – argument làm tăng tính thuyết phục của bài viết. Thuyết phục hơn đồng nghĩa với việc điểm cho tiêu chí Task Response và Coherence & Cohesion sẽ được cải thiện.

5. Có nhất thiết phải dùng Counter Argument trong Writing Task 2?

KHÔNG. Counter Argument cũng chỉ là một kỹ thuật để thuyết phục người đọc. Có rất nhiều có rất nhiều bài essay đạt điểm cao mà không cần viết counter argument.

Lưu ý: chỉ khi nào quan điểm của bạn đứng về một phía, bạn mới nên sử dụng counter argument. Rõ ràng, nếu bạn đồng tình với cả 2 ý kiến, việc tự phản biện bản thân mình sẽ rất vô lý.

Bạn có thể ứng dụng Counter Argument vào bài Argumentative Essay như sau:

Counter Argument trong Opinion Essay:

 • Intro: Giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến của mình;
 • Body 1: Tại sao ý kiến của mình hợp lý;
 • Body 2: Tại sao ý kiến của đối phương không hợp lý;
 • Conclusion: Tổng kết lại ý kiến của mình.

Counter Argument trong Discussion Essay:

 • Intro: Giới thiệu chủ đề và nêu ra ý kiến mình đồng ý;
 • Body 1: Ý kiến mà mình không đồng ý + counter-argument
 • Body 2: Ý kiến mà mình đồng ý;
 • Conclusion: Tổng kết lại ý kiến của mình.

6. Lưu ý khi viết Counter Argument

Khi viết counter-argument trong Writing Task 2, một số điểm cần chú ý:

 • Hiểu Rõ Đề Tài: Để phản biện ý kiến, bạn cần phải nắm vững cả hai khía cạnh của vấn đề để trình bày một cách chính xác và công bằng.
 • Xây Dựng Một Lập Luận Công Bằng: Tránh sự kỳ thị hoặc coi thường quan điểm đối lập hay sử dụng ngôn ngữ tiêu cực. Hãy trình bày nó như một quan điểm có cơ sở và hợp lý.
 • Dùng Dẫn Chứng Hợp Lý: Trong quá trình phản biện, bạn có thẻ sử dụng các dẫn chứng cụ thể, như nghiên cứu hoặc thống kê, để làm nổi bật sự hỗ trợ cho quan điểm của bạn.
 • Cân Nhắc Độ Dài: Đừng quá tập trung cho counter-argument mà quên mất quan điểm chính và thuyết phục quan điểm chính của bạn. Điều này cần phải cân nhắc cẩn thận.

Tuy nhiên, việc sử dụng counter-argument không phải lúc nào cũng là điều bắt buộc trong việc viết bài cho Writing Task 2. Việc sử dụng counter-argument có thể là một cách để làm cho bài viết trở nên phong phú hơn, tăng tính đa dạng và sâu sắc của lập luận. Tuy nhiên, đôi khi, việc không sử dụng counter-argument cũng có thể làm cho bài viết trở nên tập trung và mạch lạc hơn, miễn là ý chính của bạn được trình bày một cách rõ ràng và logic.

Bài tập vận dụng

Viết câu phản biện cho đề bài sau:

Hãy tưởng tượng bạn đang viết một bài luận ủng hộ rằng “trẻ em nên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà”. Để lập luận, bạn cần đánh bại lập luận của những người có quan điểm ngược lại (counter argument).

Luận điểm của bạn: Children should do household chore to help their parents. 

Counter Argument: The opponents might argue that ……………………..

Refutation:………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án gợi ý: Luận điểm của bạn: Children should do household chores to help their parents. 

Counter Argument: Household chores to children can create unnecessary pressure and impact children’s rights to education and leisure activities

Refutation: However, their parents can ssign chores that are suitable for the child’s age and capabilities. Allocate specific times for homework, leisure, and chores, ensuring children have adequate time for each aspect without feeling overwhelmed. This helps children to be independent.Trong đoạn văn phía trên, bạn đã nêu quan điểm rằng “Trẻ em nên giúp đỡ bố mẹ làm công việc nhà”. Nhưng có một quan điểm đối lập xuất hiện nói rằng “ Áp lực học tập và hoạt động ngoại khoá có thể khiến việc giao việc nhà trở thành gánh nặng cho trẻ em”. Để củng cố thêm quan điểm của mình và đánh bại lại quan điểm đối lập, bạn đã chỉ rõ: Tuy nhiên, bố mẹ có thể giao những việc nhà phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ. Phân chia thời gian cụ thể cho việc làm bài tập, thời gian giải trí và việc nhà. Điều này giúp trẻ tự lập hơn.

Tạm kết

Counter argument – Phản đề là cách tiếp cận đề bài IELTS dạng argumentative essay rất hữu hiệu cho việc thuyết phục người đọc. Tuy nhiên, hơn cả việc sử dụng counter – argument, việc quan trọng nhất là lý lẽ và dẫn chứng của bạn đưa ra phải logic, hợp lý.

Tham khảo chương trình học IELTS nâng cao, gồm 2 khóa học Pre-senior (5.0 – 6.0 IELTS) và Senior (6.0 – 6.5 IELTS) để hiểu thêm về Counter Argument cũng như xây dựng một bài viết hoàn chỉnh cho IELTS Writing nhé.

Bạn có thể tham gia LỚP HỌC THỬ MIỄN PHÍ cho chương trình học này thông qua SỰ KIỆN HỌC THỬ 0 ĐỒNG của The IELTS Workshop.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo