fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Art Gallery MAP

Tại chuyên mục giải đề IELTS Writing lần này, cô Phương Anh của The IELTS Workshop HN sẽ gợi ý cho bạn một bài giải mẫu với chủ đề Art Gallery MAP ( The maps show an art gallery in Australia in 1950 and now. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.) trong IELTS Writing Task 1.

Cùng tham khảo sample, từ vựng và một vài cách diễn đạt ghi điểm trong phần thi IELTS Writing nhé.

Đề bài

The maps show an art gallery in Australia in 1950 and now. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

( Các bản đồ cho thấy một phòng trưng bày nghệ thuật ở Úc vào năm 1950 và bây giờ. Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính, đồng thời so sánh khi có liên quan. )

óm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính

Bài mẫu (Sample Answer)

The maps show an art gallery in Australia

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • a functional part: một phần hoạt động được
  • a restroom = toilet
  • inner space: không gian bên trong
  • indoor facilities: những nội thất bên trong
  • prior to = before
  • as a gateway to : như 1 trung gian tới 1 nơi khác
  • value-added services: dịch vụ bổ sung
  • allign itself with: làm cái gì thẳng hàng với

Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 của The IELTS Workshop nhé.

Ngoài ra, bạn có thể tham gia bài test trình độ tiếng Anh và nhận tư vấn lộ trình miễn phí tại đây!

Để có thể hoàn thiện và khắc phục lỗi sai nâng band diểm cho phần thi IELTS Writing Task 1, tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo