fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: The Crime Rate

Cùng tham khảo sample, từ vựng và cách giải chủ đề The Crime Rate IELTS Writing Task 2 qua bài mẫu của thầy Vĩnh Phong của The IELTS Workshop nhé.

(The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree? )

1. Phân tích đề bài: The Crime Rate IELTS Writing Task 2

1.1. Đề bài

The crime rate nowadays is decreasing compared to the past due to advanced technology which can prevent and solve the crime. Do you agree or disagree? 

(Tỷ lệ tội phạm hiện nay đang giảm so với trước đây nhờ công nghệ tiên tiến có thể ngăn ngừa và xử lý tội phạm. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiopinion 

Từ khóa: crime rate, decreasing, advanced technology 

Phân tích yêu cầu đề bài: give opinion: 100% agree, 100% disagree or present a neutral opinion 

Xem thêm: 7 bí kíp brainstorm ideas hiệu quả cho IELTS Writing Task 2

2. Dàn bài chi tiết

Introduction

 • Paraphrase đề bài
 • Give opinion (50/50): though advanced tech does play a role, other socio-economic factors need to be considered 

Đoạn thân bài 1:  

 • Topic sentence / main idea: tech bolters law enforcement 
 • example: cctv is used to monitor public places and deter criminal 
 • effect: less likely to engage in crime 
 • effect: in case of actual crime rate, the tech can be used as evidence 

Đoạn thân bài 2:  

 • Topic sentence / main idea: combating poverty to reduce crime 
 • reason: poverty leads to lack of opportunities, creating motives 
 • Reason: poverty associated with substance use, more motive for crime 
 • Mini-conclusion: eradicating poverty may have led to a decline in crime 
 • mini-conclusion 2: tech is not the only factor 

Kết bài:  

 • Summarize  
 • Restate opinion 

3. Bài mẫu (Sample Answer)

The crime rate nowadays is decreasing sample 1
The crime rate nowadays is decreasing sample 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Perpetrators: Những cá nhân phạm tội hoặc hành vi sai trái. 
 • Reconstruct: Xây dựng lại hoặc tái tạo một cái gì đó, thường dựa trên bằng chứng có sẵn. 
 • Legal cases: Các vấn đề được giải quyết bởi tòa án. 
 • Socio-economic: Liên quan đến cả yếu tố xã hội và kinh tế. 
 • Viability: Khả năng hiệu quả hoặc thành công. 
 • Substance abuse: Lạm dụng hoặc sử dụng quá mức thuốc hoặc rượu. 
 • Impair: Làm suy yếu hoặc hủy hoại điều gì đó, đặc biệt là khả năng hoặc sự phán đoán của ai đó. 
 • Oversimplify: Làm cho một cái gì đó có vẻ ít phức tạp hoặc khó khăn hơn thực tế. 
 • Disparity: Sự khác biệt hoặc bất bình đẳng, đặc biệt về tài sản, địa vị hoặc cơ hội. 
 • Contemporary: Đang xảy ra hoặc tồn tại trong thời gian hiện tại. 
 • Innovations: Những ý tưởng, phương pháp hoặc công nghệ mới. 
 • Transform: Thay đổi đáng kể hoặc hoàn toàn. 
 • Crime prevention: Các biện pháp được thực hiện để ngăn chặn hoặc giảm hoạt động tội phạm. 
 • Detection: Hành động khám phá hoặc tìm ra điều gì đó, đặc biệt là điều gì đó ẩn hoặc khó nhận thấy. 
 • Advancements: Những cải tiến hoặc phát triển, đặc biệt trong công nghệ hoặc kiến thức. 
 • Decline: Sự giảm hoặc suy giảm điều gì đó. 
 • Undeniable: Không thể phủ nhận hoặc tranh cãi. 
 • Bolster:  củng cố hoặc hỗ trợ. 
 • Law enforcement: Hệ thống hoặc tổ chức chịu trách nhiệm thực thi luật pháp và duy trì trật tự công cộng. 
 • Surveillance: Giám sát hoặc theo dõi một người, nơi hoặc hoạt động, đặc biệt để ngăn chặn tội phạm. 

Trên đây là sample cho Topic: The crime rate nowadays is decreasing IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Tham khảo ngay khoá Senior của The IELTS Workshop để có thể tìm hiểu nhiều chiến lược làm bài IELTS Writing Task 2 khác cùng nhiều cách triển khai ý thú vị hơn nhé.

khóa học senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo