fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 1: Production levels of main fuels

Với chuyên giải đề Writing kỳ này, cùng tham khảo bài mẫu của cô Hoàng My của The IELTS Workshop với chủ đề: Production levels of main fuels IELTS Writing Task 1 . Cùng tham khảo từ vựng và cấu trúc ngữ pháp ghi điểm nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài

The line graph shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000. 

(Biểu đồ đường cho thấy mức sản xuất nhiên liệu chính ở một quốc gia châu Âu từ năm 1981 đến năm 2000.)

The line graph shows the production levels of main fuels in a European country from 1981 to 2000

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Line graph

Từ khóa chính: production levels, main fuels 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa:

 • Show = illustrate, demonstrate, depict, describe, give information about 
 • Production levels of … = the amount of … (which was) produced 
 • Main fuels = petroleum, coal and natural gas 
 • from … to … = between … and … 

Phân tích yêu cầu đề bài : Đề bài yêu cầu chúng ta phân tích về xu hướng của lượng xăng, than và khí ga tự nhiên được sản xuất ra ở một quốc gia Châu Âu giữa hai mốc năm. 

Xem thêm: Tổng hợp cách paraphrase Writing Task 1

1.3. Dàn bài chi tiết

Mở bài:  Diễn đạt lại ý của đề bài, chú ý biến đổi những từ trong đề bài bằng việc dùng từ đồng nghĩa hoặc diễn đạt theo cách khác.  

Đoạn tổng quát: 

 • Câu 1: Nhận xét về đối tượng đứng ở vị trí cao nhất ở mốc năm đầu tiên. 
 • Câu 2: Nhận xét về xu hướng chung của các đối tượng còn lại trong bài. 

Đoạn thân bài 1:  Phân tích xu hướng và số liệu cụ thể của đường có vị trí cao nhất ở mốc năm đầu tiên trong dòng thời gian (petroleum) 

Đoạn thân bài 2:  Phân tích xu hướng và số liệu cụ thể của đường có vị trí cao thứ hai trong biểu đồ (coal) 

Đoạn thân bài 3: Phân tích xu hướng và số liệu cụ thể của đường có vị trí cuối cùng trong biểu đồ (natural gas) 

Trong cả 3 đoạn thân bài đều miêu tả các mốc năm nổi bật, xu hướng lên xuống của đối tượng kèm tính từ/trạng từ tăng sắc thái biểu đạt, dùng từ nối và từ chuyển ý để liên kết câu. 

2. Bài mẫu (Sample Answer)

the production levels of main fuels IELTS Writing Task 1 sample

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • illustrates: cho thấy
 • obvious: rõ ràng
 • registered: ghi nhận
 • witnessed: chứng kiến
 • a downward trend: một xu hướng đi xuống
 • climbed: tăng lên
 • a fall: một sự giảm
 • recorded: được ghi nhận
 • experienced: trải qua
 • a considerable increase: một sự tăng đáng kể
 • remained relatively unchanged: giữ gần như không thay đổi
 • doubled: tăng gấp đôi

Trên đây là sample cho Topic: Production levels of main fuels IELTS Writing Task 1. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 1 khác cũng như Bộ đề thi thật IELTS Writing 2024 của The IELTS Workshop nhé!

Tham khảo ngay Khoá Bổ Trợ Chuyên Sâu của The IELTS Workshop để có thể nâng cao trình độ Writing của mình với các cách phân tích đề bài, lên idea và diễn đạt ý một cách logic nhất nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo