fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: Full time Education

Tham khảo cách giải chủ đề: Some people think young people should be required to have full time education trong IELTS Writing Task 2 qua bài mẫu của thầy Duy Anh của The IELTS Workshop nhé.

1. Phân tích đề bài: Some people think young people should be required to have full time education

1.1. Đề bài

Some people think young people should be required to have full time education until they are at least 18 years old. To what extent do you agree or disagree? 

(Một số người cho rằng thanh thiếu niên cần phải được giáo dục toàn thời gian cho đến khi họ ít nhất 18 tuổi. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bài: Opinion essay    

Từ khóa: 

– Young people:
Synonyms: youngsters; teenagers; adolescents; children 
Antonyms: adults; the elderly; old people 
– Full time education: studying in all educational levels (primary; secondary; high school; etc); solely focusing on education and not doing any part time jobs 
– How to write: immediately think about your opinion; develop reasons why you agree or disagree. Easy peasy Japanesy (more detailed explanation is in the Outline section)

2. Dàn bài chi tiết

Mở bài:  

 • Lead-in: Humanity’s progress => more accessible to education => argument about whether it should be mandatory 
 • Opinion: 100% agree 

Đoạn thân bài 1:  Negatively affects the young in: morals; intellect & mental maturity. 
Examples:  
 

– Lack of morals => Criminals or vagrants 
– Lack of mental maturity => mentally stunted and act outside social norms 
– Lack of intellect => do labor work 

Đoạn thân bài 2:  Affects drive & general purpose in life 

– Lack of counselling => Lacking information about what to do in life => Loss in purpose. 
– Example: numerous suicides have reasons being about having nothing to pursue / lost the will to go on. 

Kết bài:  

Conclusion: Based on these reasons, proper education should be enforced

Remarks: Suggest educational reform and advocate for free tuition for kids and teens. 

3. Bài mẫu (Sample Answer)

Some people think young people should be required to have full time education IELTS Writing Task 2

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Compulsory (adj): bắt buộc 
 • Fundamental (adj): mang tính nền tảng; quan trọng về nền tảng 
 • Utmost (adj): rất; cực kì 
 • Moral (adj): thuộc về đạo đức 
 • Intellectual (adj): thuộc về tri thức 
 • Mental (adj): thuộc về tinh thần, tâm lý 
 • Observe (v): quan sát 
 • Stray (v): lệch hướng; hướng ra khỏi 
 • Vagrant (n): người nghèo, vô gia cư 
 • Stunted (adj): kìm hãm 
 • Menial (adj): tầm thường; thấp kém (không cần nhiều kỹ năng hoặc trí tuệ) 
 • Precise (adj): chính xác; cụ thể 
 • Counselling (n): tư vấn; tham vấn 
 • Scenario (n): trường hợp 
 • Educational reform (n): Cải cách giáo dục 

Xem thêm: Giải đề IELTS Writing Task 1: Film releases & ticket sales

Trên đây là sample cho Topic: Some people think young people should be required to have full time education IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Ngoài ra, tham khảo ngay bộ đề dự đoán IELTS Speaking quý 2/2024 và tổng hợp đề thi thật IELTS Writing 2024 và bài mẫu!

Tham khảo ngay Khóa bổ trợ từng kỹ năng IELTS chuyên sâu của The IELTS Workshop để có thể tìm hiểu nhiều chiến lược làm bài IELTS Writing Task 2 khác cùng nhiều cách triển khai ý thú vị hơn nhé.

khoa-bo-tro-ky-nang-ielts-chuyen-sau-2-min

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo