fbpx

Topic: Describe an AMBITION | IELTS Speaking Part 2 + 3 Sample

AMBITION (Khát vọng) là chủ đề mới xuất hiện trong bộ đề IELTS Speaking năm 2022. Ngoài câu hỏi Part 2 “Describe an ambition that you have not yet achieved“, bạn cũng cần để tâm đến một số câu hỏi ở trong Part 3. Hãy cùng The IELTS Workshop (TIW) khám phá và luyện tập với chủ đề này với thầy Trung Hiếu – giáo viên đến từ The IELTS Workshop Hà Nội nhé.

Part 2: Describe an ambition that you have not yet achieved

You should say:
What it is
Why you haven’t achieved it
What you did
And how you felt about it

Dưới đây là phần Nói của thầy Trung Hiếu các bạn hãy tham khảo nhé. Bài mẫu phù hợp cho những bạn đặt mức điểm đạt được là 6.0 – 6.5. Nếu bạn quan tâm, bạn có thể đọc thêm về cách mà thầy lên ý tưởng ở phần dưới.

1. Bài mẫu

Describe an ambition that you have not yet achieved

2. Phân tích

Làm sao để tự luyện tập một bài nói như trên? Dưới đây là cách mà thầy Hiếu đã luyện tập.

Ở chủ đề này, mình đã chọn nói về tham vọng được sống ở nước ngoài. Để sáng tạo cho ý tưởng bài nói, mình sẽ sử dụng phương pháp quen thuộc đó là W-H questions. Với phương pháp này, mình sẽ đặt càng nhiều câu hỏi càng tốt với từng question word, sau đó mình sẽ lọc và chọn những câu hỏi phù hợp để lên ý tưởng. 

Ví dụ, với từ What, mình sẽ có các câu hỏi như:

 • What is the ambition?
 • What is the background story behind it?
 • What makes me want it?
 • What do I have to do to obtain it?

Sau đó, với từ Why, mình sẽ có các câu hỏi:

 • Why do I have that ambition?
 • Why haven’t I achieved it?
 • Why does it matter to me?

Sau khi vạch ra một loạt các idea như vậy, mình sẽ lọc các câu hỏi trùng lặp và sau đó chọn ra khoảng 6-8 câu hỏi để trả lời cho bài nói:

 • What is the ambition?
 • What is the background story?
 • Why haven’t I achieved it?
 • How do I feel about it?
 • What do I have to do to obtain it?

Với chủ đề lần này là ambition, mình sẽ sử dụng một vài từ/cụm từ nói về khát vọng như: 

 • Aspiration – aspire (+ to V)
 • Desire (+ to V)
 • To long for sth
 • Strive for sth

Hãy nhớ rằng giám khảo không chấm điểm độ “sáng tạo” trong câu chuyện của bạn mà họ chỉ dựa vào 4 tiêu chí cố định. Thay vì mất công nghĩ về những ý tưởng mới, ta có nhiều thời gian để đầu tư vào từ vựng và vun đắp mạch nói mượt mà hơn – cũng là cách để đảm bảo tiêu chí lexical resource và coherence/fluency cho bài Nói.

3. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • aspirations (n): tham vọng, nguyện vọng
 • have a penchant for: có thiên hướng
 • desire to: mong muốn
 • have been longing for: đã khao khát
 • fulfill my ambition of: thực hiện tham vọng của tôi về

Part 3: Ambition

1. What ambitions do children usually have?

It’s really hard for me to say cause they would vary among kids. But whatever they are, I believe the similarity between them is that they would be quite extraordinary, peculiar or even out of this world like aspirations to become a superhero or to eat all food ever or to time travel.

 • peculiar (a) kỳ lạ
 • aspiration: nguyện vọng

2. Why are some people very ambitious in their work?

Well I’m not really sure why. I suppose the main reason is their desire for success. A lot of people strive for it, and in order to become successful you need to have great ambitions. You have to set goals that are a bit bold and you have to have the determination to conquer them, and that kind of resolution would make you seem ambitious?

 • strive for: phấn đấu cho
 • bold (adj): nhấn mạnh
 • conquer (v): chinh phục
 • resolution: quyết định, nghị quyết

3. Why don’t some people have dreams?

A lot of possible aspects could contribute to it. Those people might have failed too harsh too many times that they lost all hope and desire to keep dreaming, or they may have been educated to be realistic and accepting things as they are.

4. How do people balance work and life?

This question is out of the blue, but personally I think it’s a matter of priority. I don’t think we can keep things balanced at all times and in different parts of our lives we have to prioritize different things, so I think in certain periods we could spend more time on one thing over the other. So ultimately, it’ll go down to whether you can manage to prioritize both your work and your life, but in different phases over the years.

 • out of the blue: không có gì đáng ngạc nhiên
 • go down to: đi xuống

Bài mẫu bởi thầy Trung Hiếu – Giáo viên The IELTS Workshop HN

Trên đây là những nội dung bạn có thể tham khảo khi luyện tập chủ đề Ambition trong IELTS Speaking Part 2 và Part 3. Chúc các bạn áp dụng thành công và đạt được số điểm như mong muốn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo phương pháp xây dựng câu trả lời hoàn chỉnh cho phần thi IELTS Speaking tại khoá học Senior 6.5 IELTS của The IELTS Workshop.

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo