fbpx

A well-paid job that you would like to do – IELTS Speaking Part 2

Chủ đề Work hay Job thường xuyên xuất hiện trong phần thi IELTS Speaking. Dưới đây là cue card, từ vựng, hướng dẫn trả lời và bài mẫu topic Describe a well-paid job that you would like to do in the future từ thầy Phát Nguyễn (8.0 IELTS overall) từ The IELTS Workshop.

Đề bài

Describe a well-paid job you would like to do in the future
You should say:
What it is
Why it is a well paid job
What qualities it requires
And why you would like to do this job in the future
.

Từ vựng và cấu trúc Describe a well-paid job

  • well-paid (adj) được trả công hậu hĩnh
  • to make a decent living: kiếm tiền dư dả
  • up-and-coming profession (n) nghề nghiệp có nhiều triển vọng
  • to seek after: tìm kiếm
  • lucrative (adj) đem lại nhiều lợi nhuận
  • physically and mentally taxing (adj) yêu cầu cao về thể chất và tinh thần
  • burned out (adj) kiệt sức
  • to step up the game: nâng cao trình độ
  • top-notch (adj) tuyệt vời, đẳng cấp cao

Xem thêm:
Speaking Sample: Describe a famous dish in Vietnam
Nguyên tắc trả lời điểm cao trong IELTS Speaking

Bài mẫu Describe a well-paid job

Xây dựng lập luận vững chắc và sử dụng các từ vựng theo topic sẽ được giám khảo IELTS đánh giá cao.

Today, I’m gonna share with you about a job that I myself doing in the future. It’s being a photographer.
As The Internet is growing exponentially, not only individuals but also businesses are in need of more quality photos for their social media platforms. As a result, a photographer is somehow considered to be an up-and-coming profession. In fact, it is a job that is highly sought after in this day and age.
Photography is quite lucrative, because of its demanding nature. I would have to say that it is physically and mentally taxing. Obviously, you have to work around the clock to come up with new ideas to meet your clients’ requirements. Sometimes you can’t help but burned out. So this is definitely not a job for everybody.
Given how well paid it is, it goes without saying that this job is highly competitive. In order to step up your game and become a real, top-notch photographers, it requires a wide range of qualities. First and foremost, creativity is a must. [đọc tiếp]

Trên đây là hướng dẫn cho đề bài Describe a well paid job từ The IELTS Workshop. Các đề thi, bài mẫu nói riêng và kiến thức IELTS Speaking nói chung sẽ liên tục được cập nhật. Do đó, bạn hãy lưu bài viết về để không bỏ lỡ những bài học hữu ích khác nhé.

Tham khảo khóa học Pre-Senior để có thể nắm vững các phương pháp trả lời hoàn chỉnh cho bài thi IELTS Speaking Part 2.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo