Bài mẫu và từ vựng chủ đề Weather – IELTS Speaking Part 1

speaking part 1 weather

Chủ đề Weather trong IELTS Speaking Part 1 là một chủ đề không quá khó. Tuy nhiên, để được giám khảo đánh giá cao, bạn nên có vốn từ vựng mô tả Weather chi tiết, áp dụng kèm cấu trúc câu để triển khai ý hiệu quả. Trong bài viết ngày hôm nay, TIW sẽ giới thiệu cho các bạn các cấu trúc, từ vựng và bài mẫu sample cho chủ đề Weather nhé!

 1. What is the weather like where you live?
 2. Does the weather ever affect what you do?
 3. What is your favorite season?

A. Cấu trúc câu & Từ vựng với chủ đề Weather

Cấu trúc câu với Weather

 • When it comes to the weather….
 • I find the weather…
 • …is my go-to season

Từ vựng chủ đề Weather

 • tropical (adj) thuộc vùng nhiệt đới
 • scorching hot (adj) nóng như lửa đốt
 • humid (adj) ẩm ướt
 • frigid (adj) lạnh cóng
 • pleasant (adj) (nói về thời tiết) dễ chịu
 • bearable (adj) có thể chịu được
 • global warming (n) sự nóng lên toàn cầu
 • unfavorable (adj) không dễ chịu
 • sweltering (adj) nóng bức
 • stuffy (adj) ngột ngạt

B. Câu trả lời mẫu cho chủ đề Weather

Cùng nghe cô giáo Hoàng My (8.0 overall) của The IELTS Workshop hướng dẫn chi tiết chủ đề Weather

What’s the weather like in your country?

Well, as you could probably tell, I’m currently residing in Vietnam, which is a tropical country. When it comes to the weather here, for the most part, it’s kinda scorching hot and humid year-round. I mean, there have been reports about the heatwaves of over 40 degree celsius in Hanoi in recent year during summer. In winter, it used to be frigid but now it’s a bit more pleasant and bearable. And I guess it’s due to the global warming.

Does the weather affect what you do?

Absolutely. I mean, when the weather is unfavorable like when it’s too sunny, I tend to procrastinate my plan until late afternoon. 5 or 6 pm, because that’s when the temperature lowers a little bit. On the other hand, when it rains heavily for too long, I’m kinda reluctant to drive so I think I would just get a Grab to get around.

What is your favorite season?

Well I gotta say it’s definitely autumn. I mean Hanoi possesses 4 distinct seasons in a year. In summery months, it’s usually sweltering and stuffy and I’m sure you cannot make through the summer without an air conditioner. Winter is too cold and it rains a lot in spring. So hands-down, autumn is my go-to season.

Xem các bản tin dự báo thời tiết cũng là một cách giúp bạn tích lũy được kha khá từ vựng thực tế về Weather mà không cảm thấy nhàm chán

Các từ vựng và cấu trúc ở trên là nguồn tài liệu tham khảo cực kỳ hiệu quả cho các bạn có thể sử dụng không chỉ với chủ đề Weather mà còn nhiều chủ đề khác trong bài thi IELTS Speaking Part 1. Hãy truy cập chuyên mục IELTS Speaking để nhận nhiều bài mẫu và tài liệu nhé.

cộng đồng thầy tùng ielts