fbpx

Cách phân biệt Kind of, Type of và Sort of đơn giản nhất

Trong tiếng Anh, Kind of, Type of và Sort of là ba từ ngữ phổ biến thường được sử dụng để mô tả hoặc phân loại sự vật. Tuy nhiên, ba từ này có những sắc thái nghĩa và cách sử dụng riêng biệt mà người học cần lưu ý để tránh mắc lỗi. Hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu về cách phân biệt Kind of, Type of và Sort of đơn giản nhất trong bài viết sau nhé.

1. Kind of, Type of, Sort of

Trước khi tìm ra sự khác biệt giữa Kind of, Type of, Sort of hãy cùng The IELTS Workshop tìm hiểu chi tiết về từng từ. Đầu tiên hãy khám phá về Kind of trước nhé:

1.1 Định nghĩa và cách sử dụng Kind of

Nghĩa: Kind of được sử dụng để chỉ một nhóm vật, hoặc loại, có tính chất tương tự nhau, hoặc chỉ một loại xác định.

Cách sử dụng:

Kind of thường được sử dụng trong văn nói hoặc văn viết không trang trọng. Ví dụ:

 • What kind of music do you like? (Bạn thích loại nhạc nào?)
 • There must be some kind of mistake. (Phải có một kiểu nhầm lẫn nào đó.)

Kind of thường đi trước danh từ số ít hoặc số nhiều. Ví dụ:

 • They were looking for some kind of adventure on their vacation. (Họ đang tìm kiếm một kiểu phiêu lưu nào đó cho kỳ nghỉ của mình.)
 • There are many different kinds of flowers in the garden. (Có rất nhiều loại hoa khác nhau trong khu vườn.)

Kind of có thể được sử dụng để thay thế cho type of trong một số trường hợp. Ví dụ:

 • I’m looking for a kind of new recipe to try this weekend = I’m looking for a type of new recipe to try this weekend. (Tôi đang tìm một loại công thức nấu ăn mới nào đó để thử vào cuối tuần này.)
phân biệt Kind of, Type of và Sort of
Định nghĩa Kind of là gì?

=> Cả hai câu trên đều sử dụng danh từ “a new recipe” là chủ thể mà người dùng đang mong muốn có được.

Tuy nhiên:

 • Ví dụ với kind of nhấn mạnh một danh mục công thức chung – một cái gì đó mới và khác biệt, nhưng không được chỉ định.
 • Ví dụ với type of gợi ý một loại công thức cụ thể hơn, mặc dù chi tiết chính xác vẫn chưa được biết. Có lẽ người nói đang tìm kiếm một công thức từ một món ăn cụ thể, cho một nhu cầu ăn kiêng cụ thể hoặc một phương pháp nấu ăn độc đáo.

1.2 Định nghĩa và cách sử dụng Type of

Nghĩa: Type of được sử dụng để chỉ một loại cụ thể hoặc được phân loại rõ ràng.

Cách sử dụng:

Type of thường được sử dụng trong văn viết trang trọng hoặc ngữ cảnh học thuật. Ví dụ:

 • What type of job are you looking for? (Bạn đang tìm kiếm loại công việc nào?)
 • This is a new type of cancer treatment. (Đây là một phương pháp điều trị ung thư mới.)

Type of thường đi trước danh từ số ít. Ví dụ:

 • The scientist is studying the different types of behavior in animals. (Nhà khoa học đang nghiên cứu các loại hành vi khác nhau ở động vật.)
 • The company is hosting a type of social event for its employees. (Công ty đang tổ chức một loại hình sự kiện giao lưu cho nhân viên.)

Type of có thể dùng thay thế cho kind of trong một số trường hợp. Ví dụ:

 • They are looking for a type of specialist who can fix their antique clock. = They are looking for a kind of specialist who can fix their antique clock. (Họ đang tìm một loại chuyên gia nào đó có thể sửa chiếc đồng hồ cổ của họ.)
phân biệt Kind of, Type of và Sort of (1)
Định nghĩa Type of là gì?

=> Cả hai câu trên đều truyền tải sự cần thiết một người có chuyên môn để sửa chữa đồng hồ cổ.

Tuy nhiên:

 • Ví dụ với type of gợi ý một loại chuyên gia cụ thể hơn, có thể là người chuyên sửa chữa đồng hồ cổ hoặc một loại cơ chế đồng hồ cụ thể.
 • Ví dụ với kind of nhấn mạnh nhu cầu tổng quát hơn về một người có kỹ năng liên quan, không nhất thiết phải là chuyên gia có chuyên môn cao. Họ có thể đang tìm kiếm một thợ đồng hồ, một người sửa chữa tổng quát hoặc một người có kinh nghiệm sửa chữa các bộ máy tinh vi, ngay cả khi họ không đặc biệt tập trung vào đồng hồ cổ.

1.3 Định nghĩa và cách sử dụng Sort of

Nghĩa: Sort of được sử dụng để mô tả một cái gì đó một cách mơ hồ hoặc không chắc chắn, nhưng có một hạn định giới hạn chủ đề được nhắc tới.

Cách sử dụng:

Sort of thường được sử dụng trong văn nói hoặc văn viết không trang trọng. Ví dụ: 

 • There were all sorts of interesting people at the conference, from scientists to entrepreneurs.(Có đủ các loại người thú vị tại hội nghị, từ các nhà khoa học đến các doanh nhân.)
 • They were looking for a sort of secluded beach for their vacation, away from the crowds. (Họ đang tìm một bãi biển nào đó yên tĩnh cho kỳ nghỉ của mình, tránh xa đám đông.)

Sort of có thể đi trước danh từ số ít hoặc số nhiều. Ví dụ:

 • We need to find a babysitter who can handle all sorts of situations. (Chúng ta cần tìm một người trông trẻ có thể xử lý được đủ các tình huống.)
 • I’m looking for a sort of adventure for my next vacation, something off the beaten path. (Tôi đang tìm kiếm một kiểu phiêu lưu nào đó cho kỳ nghỉ tiếp theo của mình, thứ gì đó không quá phổ biến.)

Xem thêm: Nắm bắt danh từ đếm được và không đếm được trong tích tắc

2. Phân biệt Kind of, Type of và Sort of trong tiếng Anh

TừKind ofType ofSort of
NghĩaKind of thường mang nghĩa chung chung, nhóm hoặc loại. Type of nhấn mạnh hơn về một loại cụ thể nhưng không rõ ràng. Sort of thể hiện sự mơ hồ và không chắc chắn nhiều nhất.
Cách sử dụng– Đi cùng danh từ số ít hoặc số nhiều
– Văn nói hoặc văn viết không trang trọng
– Đi với danh từ số ít
– Văn viết trang trọng hoặc ngữ cảnh học thuật
– Đi cùng danh từ số ít hoặc số nhiều.
– Văn nói hoặc văn viết không trang trọng
Ví dụI’m looking for a kind of new recipe to try this weekend. (Tôi đang tìm một loại công thức nấu ăn mới nào đó để thử vào cuối tuần này.)

=> “Kind of” thể hiện mong muốn chung về một điều gì đó mới mẻ mà không chỉ rõ loại chính xác.
I’m looking for a type of Asian recipe to try this weekend, maybe Thai or Vietnamese. (Tôi đang tìm một kiểu công thức nấu ăn châu Á nào đó để thử vào cuối tuần này, có thể là Thái hoặc Việt Nam.)

=> “Type of” thu hẹp danh mục, biểu thị sở thích về ẩm thực châu Á trong trường hợp này.
I’m looking for a sort of spicy recipe to try this weekend, but not too hot. (Tôi đang tìm một kiểu công thức nấu ăn cay nào đó để thử vào cuối tuần này, nhưng không quá cay.)

=> “Sort of” khá giống với “kind of”, không xác định loại công thức chính xác, nhưng có thêm một hạn định bổ sung (“cay”).

3. Một số cách dùng khác của Kind of, Type of và Sort of

1. Mô tả sự mơ hồ

Ngoài cách dùng để mô tả một tập hợp như đã nêu ở trên, Ta còn có thể dùng Kind of, Type of và Sort of khi muốn diễn đạt một điều gì đó mơ hồ. Khi đó, người nói cảm thấy không chắc chắn, hoặc không muốn trình bày một cái gì đó quá cụ thể và quá trực tiếp. Ví dụ:

 • I need to take a kind of break, maybe for a few days. (Tôi cần nghỉ ngơi một chút, có lẽ là vài ngày.) => Câu này sử dụng “kind of” để diễn đạt mong muốn nghỉ ngơi một cách mơ hồ, chưa xác định thời gian cụ thể.
 • There’s this type of weird feeling in the air today, can you feel it? (Có một cảm giác kỳ lạ nào đó trong không khí hôm nay, bạn có cảm nhận được không?) => “Type of” được dùng để mô tả một cảm giác lạ nhưng không rõ ràng, nhấn mạnh sự không cụ thể.
 • We should do something fun this weekend, sort of an adventure. (Chúng ta nên làm gì đó vui vẻ vào cuối tuần này, một kiểu phiêu lưu nào đó.) => “Sort of” diễn đạt ý tưởng về một hoạt động phiêu lưu nhưng bản chất hoạt động đó chưa được xác định rõ ràng.

Ta cũng có thể sử dụng lượng từ “some” đi cùng Kind of, Type of và Sort of để thể hiện sự mơ hồ, ví dụ:

 • I need some kind of tool to fix this shelf. (Tôi cần một loại dụng cụ nào đó để sửa cái kệ này.)
 • They’re looking for some type of solution to the problem, but they haven’t found anything yet. (Họ đang tìm kiếm một giải pháp nào đó cho vấn đề, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy gì.)
 • We need to come up with sort of some plan for the upcoming event. (Chúng ta cần đưa ra một kiểu kế hoạch nào đó cho sự kiện sắp tới.)

2. Dùng như trạng từ

Kind of và Sort of cũng có thể được dùng như trạng từ, đi kèm với động từ, dùng trong văn nói không trang trọng, thể hiện sự không chắc chắn hoặc do dự. Ví dụ:

 • I’m kind of tired today. (Hôm nay tôi hơi mệt.)
 • I sort of like the new movie, but I’m not sure. (Tôi hơi thích bộ phim mới, nhưng tôi không chắc chắn.)

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án phù hợp nhất: Kind of, Type of, Sort of điền vào chỗ trống:

 1. I’m looking for a ________ new recipe to try this weekend. (kind of / type of / sort of)
 2. There’s a ________ strange noise coming from the attic. (kind of / type of / sort of)
 3. We need to come up with a ________ plan to deal with this emergency. (kind of / type of / sort of)
 4. Do you have any ________ hobbies you enjoy doing in your free time? (kind of / type of / sort of)
 5. I don’t ________ feel like going to the gym today, but I know I should. (kind of / type of / sort of)
 6. They’re looking for a ________ specialist to help them with their computer problem. (kind of / type of / sort of)
 7. The movie had a ________ happy ending, but it felt a little rushed. (kind of / type of / sort of)
 8. I’m ________ interested in learning more about marine biology. (kind of / type of / sort of)
 9. There are ________ many different cultures represented in this city. (kind of / type of / sort of)
 10. He gave me a ________ mysterious look and walked away. (kind of / type of / sort of)

Đáp án:

 1. kind of (một mối quan tâm chung chung, không cụ thể)
 2. sort of (mơ hồ, không chắc chắn)
 3. kind of (kế hoạch chung chung, không chi tiết)
 4. kind of (hỏi về một sở thích chung chung)
 5. kind of / sort of (dùng như một trạng từ)
 6. type of (một nhóm chuyên gia cụ thể)
 7. kind of (một cái kết hạnh phúc chung chung, nhưng người nói vẫn không quá chắc chắn)
 8. kind of / sort of (một mối quan tâm chung chung, đây không phải một lời khẳng định chắc chắn)
 9. sorts of (mô tả sự đa dạng, tập hợp của nhiều chủ thể)
 10. sort of (mơ hồ, không chắc chắn)

Xem thêm: Cách phân biệt Can, Could và Be able to chi tiết nhất

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ những kiến thức chi tiết nhất về cách phân biệt Kind of, Type of và Sort of trong Tiếng Anh và cách áp dụng phù hợp. Tham khảo thêm các kiến thức từ vựng và ngữ pháp cơ bản trong tiếng Anh tại Website của The IELTS Workshop.

Hy vọng những chia sẻ trên đã có thể giúp ích cho quá trình học của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc bắt đầu học tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman để nắm vững kiến thức cơ bản và thông dụng nhé.

khóa học freshman the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo