fbpx

Hướng dẫn A-Z cách cách viết Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

Problem and Solution thuộc dạng two – part question essay (dạng bài luận 2 câu hỏi) trong IELTS Writing Task 2. Một số hình thức hỏi tương tự mà các thí sinh có thể gặp là Cause and Problem/Cause and Effect, Cause and Solution. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu với các bạn cách làm của dạng bài này.

1. Chiến lược làm Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

1.1. Phân tích đề bài

Đầu tiên, thí sinh cần xác định được:

 • Chủ đề
 • Yêu cầu của đề bài

Lưu ý: Để giải quyết được toàn bộ các yêu cầu đề bài, thí sinh cần xác định rõ yêu cầu bằng cách đọc kỹ instruction words (hướng dẫn hay chính là câu hỏi của đề bài). Với dạng bài này, câu hỏi sẽ luôn có 2 phần:

 • Causes – Solutions (Nguyên nhân – Giải pháp): Phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề và những giải pháp khắc phục/cải thiện vấn đề đó;

Ví dụ:

What are the primary causes of loss of biodiversity? What solutions can you suggest?
Why is it so? How can this problem be solved?

 • Causes – Problems (Nguyên nhân – Tác hại): Phân tích nguyên nhân và từ đó chỉ ra những tác hại mà vấn đề mang lại;

Ví dụ:

What are the causes? What will be the effects on the society?

 • Problems – Solutions (Tác hại – Giải pháp):  Phân tích những tác hại và đưa ra giải pháp cho từng tác hại.

Ví dụ:

What problems are associated with this and what are some possible solutions?
What damage does plastic do to the environment? What can be done by the government and individuals to solve this problem?

1.2. Bố cục

Với dạng 2 câu hỏi, bố cục cơ bản sẽ bao gồm 4 đoạn Mở – Thân – Kết. Trong đó, Thân bài bao gồm 2 đoạn và mỗi đoạn giải quyết 1 yêu cầu trong đề bài.

 • Paragraph 1: Introduction
 • Paragraph 2: Problems
 • Paragraph 3: Solutions
 • Paragraph 4: Conclusion

Bạn cũng có thể viết theo hướng 1 Problem + 1 Solution trong mỗi đoạn 2 và 3.

 • Paragraph 1: Introduction
 • Paragraph 2: Problem 1 + Solution 1
 • Paragraph 3: Problem 2 + Solution 2
 • Paragraph 4: Conclusion

Lưu ý: Không nên viết 1 đoạn Thân bài với dạng 2 câu hỏi này. Lí do là vì sẽ rất khó để thí sinh giải quyết được toàn bộ yêu cầu của đề bài trong 1 đoạn. Kể cả khi làm vậy, cách triển khai đó khiến bài viết của thí sinh thiếu tính mạch lạc,

2. Cách viết Problem and Solution Essay chi tiết từng phần

In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations

(Trong thế giới phát triển, tuổi thọ trung bình đang gia tăng. Các ảnh hưởng mà vấn đề này gây ra cho cá nhân và xã hội là gì? Gợi ý một vài biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của dân số già.)

2.1. Mở bài (Introduction)

Giống như các dạng bài Writing Task 2 khác, phần Mở bài sẽ bao gồm 1 đoạn từ 2 – 4 câu. Tham khảo thêm về cách viết mở bài TẠI ĐÂY.

Câu đầu tiên giới thiệu về chủ đề, ta thực hiện paraphrase đề bài.

 • life expectancy → human longevity
 • average life expectancy is increasing → higher average age of the population

Với câu thesis statement tiếp theo, bạn nêu ra vấn đề mà bạn sẽ đề cập trong bài viết. Lưu ý rằng nội dung câu này phải trả lời được câu hỏi của đề bại. Cụ thể là, hiện tượng này gây ra một số vấn đề và chúng ta có thể giải quyết bằng một vài biện pháp tương ứng

With the development of technology and medication, human longevity has been increasing throughout the years, which leads to a higher average age of the population. This phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

2.2. Thân bài thứ nhất (Body 1)

Với Thân bài 1, ta sẽ tập trung viết về Problems (Các ảnh hưởng của Dân số già lên cá nhân và xã hội)

Bố cục chính của phần này như sau:

 • Opening sentence
 • Problem 1
 • Explanation + Example Problem 1
 • Problem 2
 • Explanation + Example Problem 2

Các mẫu câu, từ có thể sử dụng cho phần này:

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors……………….. 
Some negative consequences………………..
Several related problems can be anticipated………………..
The main issue is………………..
This could be a burden on………………..

2.2. Thân bài thứ hai (Body 2)

Tip: Nếu đoạn 2 tập trung viết về giải pháp, nên bố cục các giải pháp theo thứ tự giống với từng vấn đề đã viết ở đoạn trước

 • Opening sentence 
 • Solution for problem 1
 • Explanation + Example Solution 1
 • Solution for problem 2
 • Explanation + Example Solution 2

Các mẫu câu, từ có thể sử dụng cho đoạn này:

Some measures ought to be taken to resolve these prospective issues………………..
To solve the problems described above………………..
… could conduct several measures………………..
To take steps to mitigate these potential problems………………..
A simple solution is………………..
… is highly recommended/ suggested to prevent …
To tackle the problem / to reduce pressure on …

2.3. Kết luận (Conclusion)

Với kết luận, ta tái khẳng định rằng hiện tượng này có các vấn đề nảy sinh và cần có các giải pháp khắc phục. Việc này được thực hiện bằng cách paraphrase phần mở bài.

In conclusion, the rising average life expectancy in many developed nations could result in unwanted impacts on society. Some solutions have been taken by governments and more should be suggested to minimize those impacts.

3. Bài mẫu Problem and Solution Essay trong IELTS Writing Task 2

problem and solution essay bài mẫu

Hy vọng bài viết về dạng Problems and Solutions essay trong IELTS Writing Task 2 ở trên sẽ có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện. Để hiểu sâu hơn, thực hành thêm và làm chủ dạng bài này, cũng như các dạng bài khác trong IELTS Writing, vui lòng tham khảo khóa học Pre-Senior và Master của The IELTS Workshop.

Phạm Trung Hiếu

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo