fbpx

Topic: Driving License | IELTS Writing Task 1

Dưới đây là hướng dẫn giải cho bài IELTS Writing Task 1 Driving License cho dạng Process của cô Thu Thủy (8.0 IELTS Overall) – giáo viên tại The IELTS Workshop

Bên cạnh việc tham khảo bài mẫu, các tài liệu học Writing từ 0 đến 7.5 sẽ rất cần thiết nếu bạn muốn cải thiện các kỹ năng của mình. Nếu chưa biết bản thân phù hợp với sách ở trình độ nào, bạn có thể làm bài kiểm tra trình độ IELTS miễn phí này.

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 1 Driving License

The flow chart below shows the procedures to get a driving license in US. Write at least 150 words.

The flow chart below shows the procedures to get a driving license in US

Đối với dạng bài Process, đầu tiên chúng ta cần phân tích tổng quan đề bài. Đề bài yêu cầu thí sinh viết về quy trình để lấy được bằng lái xe ở Mỹ (Bạn có thể tham khảo hướng dẫn viết bài Process để hiểu rõ hơn về dạng bài này trong Task 1)

Outline bài viết

IntroductionParaphrase đề bài
OverviewNêu ra các nhận xét chung về các điểm nổi bật nhất của “flow chart”
2 Body paragraphsMô tả cụ thể các bước để lấy bằng lái xe ở Mỹ

Trong bài viết, chúng ta sẽ sử dụng xen lẫn các câu phức nhiều mệnh đề và câu bị động để làm cho bài văn đa dạng về cấu trúc ngữ pháp, đồng thời cũng sẽ chú ý đến từ nối khi viết bài. Một điều lưu ý là với dạng bài này không cần đoạn kết luận (conclusion) như khi viết bài Task 2.

Sample (Bài mẫu)

ielts writing task 1 driving license

Từ vựng và cấu trúc (Vocabulary highlight)

  • unlicensed: not having a licence (= a document giving legal permission) to do something, for example to sell alcohol, or use or own something, for example a gun
  • commence: to begin something
  • culminate in: If an event or series of events culminates in something, it ends with it, having developed until it reaches this point
  • fill out: to write or type information in spaces that are provided for it
  • requisite forms: the forms that are necessary or needed for a particular purpose
  • eligible:  having the necessary qualities or satisfying the necessary conditions
  • retake/resit the exam: to take an exam again because you failed it the first time
  • qualified: having finished a training course, or having particular skills, etc

Trên đây là bài mẫu của đề thi IELTS Writing Task 1 Driving License cho các bạn tham khảo. Hy vọng các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cũng như ý tưởng và cấu trúc hay để áp dụng vào bài viết của mình.

Tham khảo khóa học Pre-Senior tại The IELTS Workshop để có thể nắm vững các phương pháp làm bài IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

the ielts workshop khóa pre senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo