fbpx

Giải đề IELTS Writing Task 2: The main purpose of advertising

Cùng tham khảo bài mẫu Writing chủ đề The main purpose of advertising IELTS Writing Task 2 qua bài sample của thầy Thanh Tùng của The IELTS Workshop. Đừng quên ghi lại những cấu trúc ngữ pháp và từ vựng thú vị nhé.

1. Phân tích đề bài

1.1. Đề bài: The main purpose of advertising IELTS Writing Task 2

The main purpose of advertising is to increase the sales of products that people don’t really need. To what extent do you agree or disagree.

(Mục đích chính của quảng cáo là tăng doanh số bán những sản phẩm mà mọi người không thực sự cần. Bạn đồng ý hay không đồng ý?)

1.2. Phân tích đề bài 

Dạng bàiOpinion 

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa: 

 • The main purpose -> the main objective/aim 
 • Advertising -> marketing/ advertisements  
 • Sales of products -> purchases of items 
 • Need -> require  

Xem thêm: Những cụm từ không nên dùng trong IELTS Writing bạn nên tránh

2. Dàn bài chi tiết

Overview: 

Introduction: 

The introduction restates the prompt by presenting the opposing viewpoint that advertising primarily aims to boost sales of unnecessary products. It clearly states the writer’s disagreement with this notion and introduces the main argument of the essay. 

Body Paragraph 1: 

This paragraph discusses the belief that advertising manipulates consumers into purchasing unnecessary products. It provides examples and reasons supporting this view, such as the use of persuasive techniques and the creation of artificial needs. 

Body Paragraph 2: 

In contrast, this paragraph argues that advertising serves broader purposes, such as informing consumers about new products and fostering healthy competition. It provides examples, such as pharmaceutical ads informing patients about treatment options, to support this argument. 

Conclusion: 

The conclusion summarizes the writer’s position and supporting points, reiterating the argument that advertising serves multiple functions beyond just boosting sales. It emphasizes the importance of acknowledging the broader impact of advertising on society and the economy. 

3. Bài mẫu (Sample Answer)

The main purpose of advertising ielts writing task 2 sample

4. Từ vựng (Vocabulary Highlight)

 • Manipulate (verb): thao túng, lôi kéo, điều khiển 
 • Persuasive techniques (noun phrase): kỹ thuật thuyết phục 
 • Impulsive (adjective): bốc đồng, hấp tấp, hấp dẫn 
 • Detrimental (adjective): có hại, bất lợi, tổn hại 
 • Artificial needs (noun phrase): nhu cầu nhân tạo, nhu cầu giả tạo 
 • Innovation (noun): sáng tạo, đổi mới 
 • Quality of life (noun phrase): chất lượng cuộc sống 
 • Informed decisions (noun phrase): quyết định khi có đầy đủ thông tin 
 • Marketplace (noun): thị trường, chợ 
 • Broader impact (noun phrase): ảnh hưởng rộng lớn 

Trên đây là sample cho Topic: The main purpose of advertising IELTS Writing Task 2. Các bạn có thể tham khảo các bài mẫu IELTS Writing Task 2 khác của The IELTS Workshop nhé!

Đừng quên tham khảo Khoá Senior của The IELTS Workshop với nhiều chiến lược làm bài, phân tích và lên idea thú vị, giúp học viên có thể nhanh chóng cải thiện kỹ năng Writing của mình nhé.

khóa học senior

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo