fbpx

Tổng hợp các trường Đại học xét tuyển với chứng chỉ IELTS năm 2023

Bắt đầu được các đại học đưa vào làm một trong những tiêu chí xét tuyển từ năm 2017, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngày càng phổ biến và quan trọng với học sinh. Đặc biệt trong bốn năm trở lại đây, IELTS giúp học sinh nâng cao khả năng trúng tuyển đại học. Sau đây là danh sách các trường sử dụng chứng chỉ IELTS xét tuyển đại học.

Mức quy đổi của một số đại học.

1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Năm nay, trường đưa ra phương án xét tuyển thẳng đối với những thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic đạt từ 6.5 trở lên (hoặc tương đương) và có điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11, 12 đạt 8.0 trở lên. Nếu đạt những yêu cầu này, thí sinh sẽ được xét tuyển thẳng vào các ngành Ngôn ngữ Anh và Kinh tế quản lý.

Ngoài ra, những thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.0 trở lên (hoặc tương đương) có thể đăng ký quy đổi thành điểm môn tiếng Anh tốt nghiệp khi sử dụng các tổ hợp có môn tiếng Anh để xét tuyển bằng điểm thi. Nhà trường không áp dụng quy đổi chứng chỉ IELTS đối với thí sinh tham dự bài kiểm tra tư duy do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Theo đó, điểm IELTS 5.0 sẽ được quy đổi thành 8.5, IELTS 5.5 tương đương điểm 9, IELTS 6.0 quy đổi thành 9,5 và từ IELTS 6.5 – 9.0 sẽ quy đổi thành điểm 10.

2. Trường Đại Học Quốc gia Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ xét tuyển đối với những thí sinh có điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.5 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt tối thiểu 12 điểm (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc Ngữ văn).

Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh do nhà trường đề ra, cụ thể, điểm IELTS 5.5 sẽ được quy đổi thành 8.5, IELTS 6.0 tương đương điểm 9, IELTS 6.5 quy đổi thành 9,25, IELTS 7.0 quy đổi thành 9,5, IELTS 7.5 quy đổi thành 9,75 và từ IELTS 8.0 – 9.0 sẽ quy đổi thành điểm 10.

3. Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân sử dụng 15-20% tổng chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh thỏa mãn cùng lúc 2 điều kiện là có chứng chỉ đạt IELTS 5.5 trở lên và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trở lên (dự kiến 18 điểm gồm điểm ưu tiên).

Trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh do nhà trường đề ra, cụ thể điểm IELTS 5.5 sẽ được quy đổi thành 10, IELTS 6.0 tương đương điểm 11, IELTS 6.5 quy đổi thành 12, IELTS 7.0 quy đổi thành 13, IELTS 7.5 quy đổi thành 14 và từ IELTS 8.0 – 9.0 sẽ quy đổi thành điểm 15.

4. Trường Đại học Ngoại Thương

Trường ĐH Ngoại thương năm 2022 tuyển sinh theo 6 phương thức, trong đó có xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập dành cho thí sinh hệ chuyên và hệ không chuyên; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi THPT.

Đối với học sinh học THPT chuyên, trường xét tuyển với chứng chỉ quốc tế 6.5 IELTS trở lên và điểm trung bình 3 năm THPT 8.0 trở lên. Đối với học sinh không chuyên, trường xét chứng chỉ quốc tế 6.5 IELTS trở lên và kết quả thi tốt nghiệp THPT với hai môn thi năm 2023 đạt từ điểm sàn xét tuyển theo thông báo của nhà trường.

Điểm IELTS 6.5 sẽ được quy đổi thành 8.5, IELTS 7.0 tương đương điểm 9, IELTS 7.5 quy đổi thành 9,5 và từ IELTS 8.0 – 9.0 sẽ quy đổi thành điểm 10.

5. Đại học Dược Hà Nội

Trường ĐH Dược Hà Nội cũng là một trong những trường đại học xét bằng IELTS, trường ưu tiên cộng điểm khuyến khích cho các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.5 trở lên.

Cụ thể, IELTS 5.5 được cộng 0,25 điểm, IELTS 6.0 được cộng 0,5 điểm, IELTS 6.5 được cộng 0,75 điểm, IELTS 7.0 được cộng 1 điểm, IELTS 7.5 được cộng 1,25 điểm, IELTS 8.0 được cộng 1,5 điểm, IELTS 8.5 được cộng 1,75 điểm, IELTS 9.0 được cộng 2 điểm. Nếu đạt nhiều chứng chỉ hoặc nhiều giải, thí sinh chỉ được chọn mức điểm khuyến khích cao nhất, không cộng nhiều lần.

6. Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm 2023, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ xét tuyển với những thí sinh có điểm trung bình các môn của từng học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt từ 7 trở lên và có chứng chỉ IELTS Academic từ 5.5 trở lên.

Với những đối tượng này, điểm xét tuyển được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = (Điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, nếu đạt 5.5 IELTS sẽ tương đương 8 điểm quy đổi; 6.0 IELTS tương đương 9 điểm quy đổi; IELTS 6.5 – 9.0 tương đương 10 điểm quy đổi.

7. Học viện Ngoại giao Việt Nam

Học viện Ngoại giao Việt Nam dự kiến xét tuyển thẳng thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên và có chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) đạt từ 7.0 trở lên.

Nếu thí sinh là học sinh trường THPT chuyên, hoặc trường THPT trọng điểm quốc gia, cần có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 5/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.8 trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS (hoặc tương đương) đạt từ 6.5 trở lên và có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên.

Trường cũng tuyển sinh kết hợp dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thí sinh cần có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS (hoặc tương đương) đạt từ 6.0 trở lên và có điểm trung bình cộng kết quả học tập của 3/5 kỳ học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên.

8. Đại Học Luật Hà Nội

Trường ĐH Luật Hà Nội cũng không sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển. Thí sinh có chứng chỉ quốc tế có giá trị sử dụng theo quy định sẽ được quy đổi điểm môn ngoại ngữ tương ứng để xét tuyển. Trong đó, IELTS 6.0 sẽ được quy thành 9 điểm; IELTS 6.5 sẽ được quy thành 9.5 điểm, từ 7.0 – 9.0 IELTS được quy đổi thành 10 điểm.

9. Học viện Tài chính

Học viện Tài chính xét tuyển kết hợp bằng cách lấy điểm Toán cùng môn Ngữ văn, Vật lý hoặc Hóa học từ kỳ thi tốt nghiệp THPT và điểm tiếng Anh được quy đổi từ chứng chỉ quốc tế. Theo đó, IELTS 5.5 sẽ được quy thành 9,5 điểm; IELTS 6.0 sẽ được quy thành 10 điểm.

10. Học viện Báo chí và Tuyên Truyền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng có chính sách ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh. Điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh do nhà trường đề ra. Trong đó, nếu đạt 5.0 IELTS sẽ tương đương 7 điểm quy đổi; đạt 5.5 IELTS sẽ tương đương 8 điểm quy đổi; 6.0 IELTS tương đương 9 điểm quy đổi; IELTS 6.5 – 9.0 tương đương 10 điểm quy đổi. Thí sinh có chứng chỉ IELTS phải còn hiệu lực đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển đại học, đồng thời thí sinh cần nộp bản sao công chứng về học viện để xét quy đổi điểm tuyển sinh.

11. Đại học Y Khoa Hà Nội

Với các thí sinh đăng ký ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội, nếu có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên, các em sẽ được áp dụng điểm trúng tuyển thấp hơn 3 điểm so với bình thường. Thí sinh vẫn phải đạt tổng điểm bằng hoặc cao hơn ngưỡng đầu vào do trường quy định.

12. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện Nông nghiệp Việt Nam xét tuyển thẳng với thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

13. Đại học văn hóa Hà Nội

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội sẽ ưu tiên quy đổi điểm tiếng Anh cho các thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương. Chứng chỉ phải còn trong thời hạn 2 năm kể từ ngày dự thi.

14. Học viên Cảnh sát nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân thực hiện xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Tuy nhiên, hiện nhà trường chưa đưa ra mức điểm cụ thể cần đạt với hình thức xét tuyển kết hợp này.

15. Đại học Mỏ Địa Chất

Trường ĐH Mỏ – Địa chất cũng tuyển thí sinh có chứng chỉ IELTS đạt từ 4.5 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn xét tuyển của trường (trừ môn thi Tiếng Anh) đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán. Số lượng thí sinh tuyển theo hình thức này không chiếm quá 2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

16. Đại học Thương Mại

Trường Đại học Thương mại tuyên bố với phương thức xét tuyển kết hợp sẽ sử dụng chứng chỉ IELTS Academic, Cambridge, TOEFL iBT cho tất cả ngành (chuyên ngành) và dựa vào kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học bạ.

17. Học viện Chính sách và Phát Triển

Học viện Chính sách và Phát triển tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên (hoặc tương đương) và có điểm trung bình chung học tập lớp 12 đạt từ 7 trở lên.

18. Học viện Phụ nữ Việt Nam

Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn giá trị sử dụng tính đến ngày xét tuyển, tương đương IELTS 5.5 trở lên.

19. Đại học Phenikaa

Trường ĐH Phenikaa cũng tuyển thẳng những học sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS từ 5.5 trở lên; đồng thời có tổng điểm trung bình lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét tuyển bằng kết quả học tập bậc THPT đạt từ 22.5 điểm trở lên.

YouTube video

20. Đại học giao thông vận tải

Trường ĐH Giao thông Vận tải sẽ xét tuyển kết hợp (áp dụng với các chương trình tiên tiến chất lượng cao) đối với những thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên (trong đó có môn Toán và 1 môn khác không phải Ngoại ngữ).

21. Đại học FPT

Trường ĐH FPT cũng tuyển những thí sinh có chứng chỉ IELTS Academic từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương, áp dụng đối với ngành Ngôn Ngữ Anh.

22. Đại học Mở Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mở TPHCM ưu tiên xét tuyển thẳng học bạ có chứng chỉ ngoại ngữ, đủ điều kiện xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) và đạt điểm IELTS (hoặc các chứng chỉ khác quy đổi tương đương). Trong đó, các ngành Ngôn ngữ: IELTS 6.0, các ngành còn lại là IELTS 5.5

23. Đại học Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM)

Trường Đại học Kinh tế – luật dành 20% chỉ tiêu với chương trình chất lượng cao cho phương thức xét kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, trong đó IELTS yêu cầu từ 5.0 trở lên.

24. Đại học Luật TPHCM

Nói đến những trường Đại học xét bằng IELTS thì không thể không kể đến Trường Đại học Luật TP.HCM. Trường ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên còn giá trị đến ngày 30.6.2022 và phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21 trở lên.

25. Đại học Ngân hàng TPHCM

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của trường, áp dụng cho chương trình chất lượng cao và 85 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng. Thí sinh có IELTS từ 5.0 trở lên.

26. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, các ngành đại trà hoặc chất lượng cao, điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6,0 trở lên, IELTS từ 5.0 trở lên. Riêng ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, điểm trung bình học bạ 5 học kỳ của từng môn theo tổ hợp từ 6,0 trở lên, IELTS từ 6.0 trở lên.

27. Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng ưu tiên xét tuyển theo quy định, thí sinh có chứng chỉ IELTS ≥ 5.0 còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày 1.10.2022 xét tuyển thẳng vào chương trình đại học bằng tiếng Anh.

Trên đây là danh sách những trường Đại học xét bằng IELTS cho năm học mới. Hy vọng thông tin có ích đến bạn.

Bên cạnh đó, chưa bao giờ là muộn khi bạn bắt đầu học một thứ gì, và IELTS cũng thế. Ngay từ hôm nay, hãy cùng The IELTS Workshop (TIW) chuẩn bị cho bạn một lộ trình phù hợp, để có thể đạt được mức điểm mà bạn mong muốn. Không chỉ là sử dụng chứng chỉ IELTS xét tuyển đại học, bạn còn có thể dùng để tìm việc làm hoặc du học, định cư nếu muốn.

Kiểm tra trình độ để nhận tư vấn lộ trình phù hợp ngay tại đây.

Nếu bạn có nhu cầu học IELTS, hãy liên hệ ngay với TIW để nhận lộ trình phù hợp dành riêng cho bản thân mình nhé.

lộ trình ielts

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo