fbpx

Bỏ túi trọn bộ 15 chủ đề Conversation Phrasal verbs thường gặp

Chủ đề Conversation luôn là một trong những chủ đề quen mặt trong các bài test Speaking IELTS. Khi gặp chủ đề này, biết được nhiều Phrasal verb sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt giám khảo. Vì thế, hãy cùng The IELTS Workshop khám phá những Phrasal verbs chủ đề Conversation thường gặp để nâng band điểm Speaking nhé!

1. Chủ đề Conversation Phrasal verbs (Cuộc hội thoại)

TTPhrasal VerbMeaningNghĩaVí dụ
1Add on To include an extra thing or amount in something. Bổ sung một ý/một thứ/một vật…The referee added on 8 minutes for the stoppage time. (Trọng tài cộng thêm 8 phút cho thời gian bù giờ.)
2Bring sth up To start talking about something. Bắt đầu nói về một cái gì đóShe’s always bringing up the past. (Cô ấy luôn nói về chuyện quá khứ.)
3Bring sth to lightThis phrase can be used when you want to say that something was discovered or made known publicly.Công khai một việc gì đó, đem việc gì đó ra ánh sángAfter suffering in many years, she decided to bring it to light. (Sau nhiều năm chịu đựng, cô ấy quyết định công khai về nó.)
4Bring onTo cause sth to happenKhiến điều gì đó xảy raI think that smell brought his headache on. (Tôi nghĩ là cái mùi đó khiến anh ấy đau đầu.)
5Call onTo visit/ to call someoneĐi thăm ai đó/gọi ai đóI called on Daniel because he came down with the flu. (Tôi đến thăm Daniel vì anh ấy bị cúm.)
6Carry onThis phrasal verb has several meanings. It can mean “to continue or proceed”.Tiếp tục làm, nói gì đóSorry for the interruptions, please carry on with your story. (Xin lỗi vì sự gián đoạn, vui lòng tiếp tục câu chuyện của bạn.)
7Cheer on To support or encourage someone.Ủng hộ, cổ vũ cho ai đóThey arrived to cheer on the basketball team from their town in the final game. (Họ đến để cổ vũ cho đội bóng rổ từ thị trấn của họ trong trận đấu cuối cùng.)
8Come up with sthTo think of an idea or plan. Suy nghĩ ra một ý tưởng, sáng kiến nào đóWe’ll think about ideas for a new marketing campaign and see what we can come up with. (Chúng tôi sẽ suy nghĩ về ý tưởng cho một chiến dịch tiếp thị mới và xem những gì chúng tôi có thể nghĩ ra.)
9Cut off This phrasal verb has many meanings, but it’s usually used to say that someone is prevented from leaving a place or talking.Chỉ việc ai đó bị ngăn cản khi đi khỏi một nơi hay bị cắt ngang khi đang nóiHe has no right to cut her off when she’s talking. (Anh ấy không có quyền cắt ngang khi cô ấy đang nói.) 
10Cut in To interrupt someone speaking. Chen ngang khi ai đó đang nóiHanna is always cutting in on my conversations! (Hanna luôn chen vào cuộc trò chuyện của tôi.)
11Cut it/that off! Use it when you want to say “Stop doing that/Stop talking”. Dùng khi bạn muốn ngăn ai đó làm, nói một việc gìHey cut it off! We’ll get in trouble if you keep talking about this! (Này ngừng lại đi ! Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bạn tiếp tục nói về việc này đó!)
12Go ahead To permit someone to do something. Ra hiệu, cho phép ai đó làm việc gìGo ahead! I won’t blame you anymore. (Cứ thoải mái đi! Tôi sẽ không trách bạn nữa)
13Hold on This phase has several meanings. You can use it to tell someone to stop or wait for a minute. Cụm từ này có nhiều nghĩa. Bạn có thể dùng để kêu ai đó dừng lại hoặc đợi một chútHold on! That’s not what I’m trying to say. (Từ từ đã! Đấy không phải là điều tôi đang cố nói.)
14Keep sth up (Keep it up)To continue doing somethingTiếp tục, duy trì làm gì đóKeep it up – it’s really good for your health. (Cứ tiếp tục thực hiện nhé – nó rất tốt cho sức khỏe của bạn.)
15Hush upTo hide somethingChe giấu điều gì đóThe company tries to hush the scandal up, but what is done by night appears by day. (Công ty cố gắng để che giấu scandal, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày có lòi ra.)

2. Áp dụng Phrasal verbs chủ đề Conversation vào IELTS Speaking part 2

Ví dụ:

Describe a conversation that you enjoyed.
You should say: 
Who you had the conversation with. 
Where it took place.
What the conversation was about. 
And explain why you liked that conversation.

Bài Speaking áp dụng phrasal verbs Conversation:

conversation phrasal verbs

3. Bài tập luyện tập

Điền các phrasal verb cho trước vào chỗ trống phù hợp:

come up with/hold on/keep up/cheer on/hush up
bring on/call on/cut off/carry on

  1. She always has the most creative ideas; she can ______ solutions to any problem. 
  2. Please ______ for a moment while I tell the secrect you need. 
  3. In the conversation, I struggled to ______ with the technical terms the experts were using
  4. The crowd gathered to ______ their favorite team during the championship game. 
  5. The company tried to ______ the scandal, but the truth eventually came to light. 
  6. The intense training ______ significant improvements in their athletic performance. 
  7. When we were having a group conversation about our travel plans, I ______ Sarah to talk about the accommodations she had found.
  8. The storm was so severe that it forced them to ______ all communication. 
  9. Despite the setbacks, they were determined to ______ with their conversation.

Đáp án:

1.come up with 2. hold on 3. keep up 4. cheer on 5. hush up 6. brought on

7. called on 8. cut off 9. carry on

Tạm kết

Trên đây là trọn bộ 15 Phrasal verbs Conversation (Cuộc hội thoại) trong bộ 20+ chủ đề Phrasal Verb thông dụng trong tiếng Anh. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp đươc bạn trong con đường chinh phục IELTS của mình. Hãy đồng hành cùng The IELTS Workshop để học thêm những kiến thức bổ ích về IELTS nhé.

Tham gia ngay khóa học Sophomore dành cho trình độ 4.0+ để cùng tìm hiểu chủ đề Conversation cũng như kiến thức Tiếng Anh cần biết trong IELTS nhé.

the ielts workshop khóa học sophomore

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo