fbpx

Cách phân biệt và sử dụng Beside, Besides, Except, Apart from & Next to trong tiếng Anh

Beside, besides, except, apart from, next to là các thuật ngữ xuất hiện rất nhiều trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên, một số người còn gặp khó khăn về cách dùng và sự khác nhau giữa chúng. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách dùng và Phân biệt beside besides except apart from next to trong tiếng Anh.

1. Cách sử dụng và Phân biệt beside besides except apart from next to trong tiếng Anh

1.1. Beside

Beside có nghĩa là bên cạnh, nó thường đóng vai trò là một giới từ trong câu. Ngoài ra bạn có thể dùng beside để chỉ sự so sánh.

Cấu trúc:

Beside + Noun 

Cách dùng: thường đứng trước đại từ hoặc danh từ.

Ví dụ:

 • My cat often likes to lie beside the fire when winter comes. (Con mèo của tôi thường thích nằm bên đống lửa khi mùa đông đến.)
 • The houses with red tile roofs are located beside the Red River. (Những ngôi nhà mái ngói đỏ nằm bên dòng sông Hồng.)
 • She was on her knees beside the bed. (Cô ấy quỳ xuống cạnh giường.)

1.2. Besides

Besides được dùng theo 2 dạng đó là giới từtrạng từ.

Cách dùng: Khi đóng vai trò là một giới từ, besides mang nghĩa là ngoài ra hoặc ngoại trừ. Dùng nó khi muốn bổ sung thêm một vài đối tượng vào nhóm sẵn có.

Cấu trúc:

Besides + Nouns

Ví dụ:

 • Besides Anna, who else went to the concert? (Ngoài Anna, còn ai muốn đến xem buổi hòa nhạc?)
 • Besides the teachers and the principal, a few selected students will be going for the trip. (Ngoài các giáo viên và hiệu trưởng, một số học sinh sẽ được chọn để tham gia chuyến đi.)
 • Besides all the food, the kids heartily drank the juice. (Bên cạnh tất cả thức ăn, những đứa trẻ còn vui vẻ uống nước ép.)
 • What other sports do you play besides volleyball? (Ngoài bóng chuyển, bạn có chơi được môn thể thao khác không?)
 • Besides classical music, I like listening to Bollywood music. (Ngoài nhạc cổ điển, tôi còn thích nghe nhạc Bollywood.)

Cách dùng: Khi đóng vai trò là một trạng từ, besides có ý nghĩa là bên cạnh, hơn nữa. 

Cấu trúc: Besides được đặt ở đầu câu hoặc ở cuối câu và có ngăn cách các câu bởi dấu phẩy.

Besides, + Mệnh đề

Ví dụ: 

 • Jenny is not ready to get married. Besides, she likes to live alone. (Jenny chưa sẵn sàng để kết hôn. Bên cạnh đó, cô ấy thích sống một mình.)
 • This concert is excellent. Besides, tickets to participate are relatively inexpensive. (Buổi hòa nhạc này là tuyệt vời. Bên cạnh đó, vé tham gia không tốn nhiều tiền.)

1.3. Next to

Next to có nghĩa là bên cạnh và được dùng như là từ đồng nghĩa với beside. Nó được sử dụng như một giới từ chỉ vị trí trong câu. 

Cấu trúc:

Next to + Nouns

Ví dụ:

 • I stand next to the boy with the blond hair. (Tôi đứng bên cạnh cậu bé có mái tóc vàng hoe.)
 • The remote is located next to the TV. (Điều khiển nằm bên cạnh TV.)

1.4. Except

Trong tiếng Anh, Except là một giới từ mang ý nghĩa là không bao gồm hoặc loại trừ.

Cấu trúc:

Except + Noun 

Cách dùng: cụm Except thường đi sau các thuật ngữ chỉ tổng quát như: nowhere; anybody; every;…

Lưu ý: Không bao giờ được đặt cấu trúc Except ở đầu câu. 

Ví dụ: 

 • The museum is open every day of the week except public holidays. (Bảo tàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày lễ.)
 • Stores of his business are losing money except for one in the south. (Các cửa hàng Kinh doanh của anh ấy đã thua lỗ ngoại trừ một cửa hàng phía nam.)
 • Everyone was on board except Tom. (Mọi người đã có mặt đầy đủ trên tàu ngoại trừ Tom.)

1.5. Apart from

Trong tiếng Anh, Apart from là một giới từ mang ý nghĩa là ngoại trừ ai hoặc một thứ gì đó.

Cấu trúc:

Apart from + Noun

Cách dùng: Apart from có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu

Ví dụ: 

 • She’s done all the important Shakespearean roles apart from Lady Macbeth. (Cô ấy đã hoàn thành tất cả các vai diễn quan trọng của Shakespearean ngoại trừ Lady Macbeth.)
 • Do you want anything from the newsagent’s apart from a paper? (Bạn có muốn bất cứ thứ gì từ sạp báo ngoài một tờ báo không?)

Trong một số trường hợp, Apart from mang ý nghĩa là thêm vào hoặc bổ sung, thêm thứ gì đó.

Cách dùng: chỉ có thể đặt ở đầu câu.

Ví dụ: 

 • Apart from the low salary, it’s not a bad job. (Ngoài mức lương thấp, nó không phải là một công việc tồi.)

2. Phân biệt các cụm từ Beside, Besides, Except, Apart from & Next to

2.1. Phân biệt Beside, Next to với Besides

Trong tiếng Anh, Beside Next to mang tính trang trọng hơn Besides. Ta có thể phân biệt các thuật ngữ này thông qua các đặc điểm sau đây: 

Về ý nghĩa: Beside, Next to mang ý nghĩa là bên cạnh có chức năng chỉ vị trí xác định. Còn Besides mang tính trừu tượng mang ý nghĩa là ngoài ra, bên cạnh đó.
Về từ loại: Beside, Next to đóng vai trò là một giới từ còn Besides đóng vai trò là một giới từ hoặc một trạng từ liên kết hai mệnh đề.
Về vị trí trong câu: Beside/ Next to + danh từ/đại từ còn Besides có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu và có dấu phẩy đi sau.

Ví dụ: 

 • The pen beside/ next to the book. (Cây bút bên cạnh quyển sách.)
 • No one besides the teacher can make that call. (Không ai ngoài giáo viên có thể thực hiện cuộc gọi đó.)

2.2. Phân biệt Besides, Except với Apart from

Apart from không chỉ mang ý nghĩa là ngoại trừ, ngoài ra mà nó còn dùng để diễn đạt sự bổ sung. 

Ví dụ: Apart from violin and piano he can also play the guitar. (Bên cạnh violin và piano anh ấy còn biết chơi đàn guitar.)

Except mang ý nghĩa là ngoại trừ, không bao gồm, giống như without hoặc minus. Như vậy, except trong trường hợp này giống với nghĩa thứ nhất của Apart from.

Ví dụ: I like to listen to all kinds of instruments except drums. (Tôi thích nghe tất cả các loại nhạc cụ trừ trống.) 

Beside mang ý nghĩa là ngoài ra, thêm vào, bên cạnh đó. Vì  vậy nó giống theo nghĩa thứ hai của Apart from.

Ví dụ: Besides grapefruit and grapes, I think we should buy some more candy. (Bên cạnh bưởi và nho tôi nghĩ chung ta nên mua thêm một ít bánh kẹo nữa.)

3. Bài tập áp dụng 

Choose the correct word

 1. (BESIDE/ BESIDES) football, Tom likes playing volleyball.
 2. Are there any books (BESIDE/ BESIDES) you?
 3. This skirt is too short; (BESIDE/ BESIDES), it’s too expensive.
 4. What food do you like (BESIDE/ BESIDES) cookies?
 5. My new house is (BESIDE/ BESIDES) a river.
 6. There are three dolls (BESIDE/ BESIDES) the shelf
 7. I have nothing left (BESIDE/ BESIDES) my pet dog.
 8. My dog is very well trained. When I take him out, he walks (BESIDE/ BESIDES) me and never runs ahead.
 9. I don’t think going for a walk is a good idea. It’s quite cold, and, (BESIDE/ BESIDES), it’s getting late and we don’t want to be out in the dark.
 10. (BESIDE/ BESIDES) tomatoes, she also needs carrots.

Đáp án 

1. Besides6. beside
2. beside7. besides
3. besides8. beside
4. besides9. besides
5. beside10. besides

Xem thêm: Cấu trúc But For trong tiếng Anh: Công thức, cách dùng và bài tập chi tiết

Tạm kết

Bài viết trên đã hướng dẫn cách dùng và cách Phân biệt beside besides except apart from next to trong tiếng Anh. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc có thể phân biệt được chính xác các từ hiệu quả, tránh nhầm lẫn để đạt kết quả tốt học tập tốt nhất.

Nếu bạn cần nắm vững hệ thống ngữ pháp căn bản trong tiếng Anh, tham khảo ngay khóa học Freshman – Nhẹ nhàng chinh phục kiến thức ngữ pháp tại The IELTS Workshop.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo