fbpx

Phân dạng và cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, sở hữu cách (Possessive/ Genitive case) là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng.  Bài viết dưới đây The IELTS Workshop sẽ chia sẻ tới bạn về toàn bộ các dạng và cách sử dụng sở hữu cách trong tiếng Anh một cách đầy đủ và chính xác nhất. 

1. Định nghĩa về sở hữu cách trong tiếng Anh 

Sở hữu cách trong tiếng Anh được hiểu là cấu trúc ngữ pháp, được dùng để diễn tả sự sở hữu của một người hay một nhóm người với người khác hay sự vật khác, từ đó làm rõ thêm cho đối tượng đang được nhắc đến.

Cách viết sở hữu cách: A’s B

Trong đó:
+ B thuộc ở hữu của A, B thuộc về A (Nếu B là danh từ chỉ vật)
Eg: Lenka’s bag (túi của Lenka)
+ B có mối quan hệ nào đó với A (Nếu B là danh từ chỉ người)
Eg: Lenka’s sister (chị gái của Lenka)

2. 04 dạng về sở hữu cách trong tiếng Anh 

1.  Sở hữu cách với danh từ số ít 

Khi danh từ thể hiện mối quan hệ sở hữu ở dạng số ít thì sở hữu cách được thể hiện bằng cách thêm “s” ở phía sau danh từ. 

Eg: My dad’s car broke down yesterday. 
(Xe của bố tôi bị hỏng ngày hôm qua) 

2.  Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều kết thúc bằng “s”

Khi danh từ ở dạng số nhiều và kết thúc bằng “s” thì sở hữu cách được thể hiện bằng cách thêm dấu nháy đơn (‘) ở phía sau danh từ vì vậy không cần thêm “s”.
Eg: The doctor’s room is over there.
(Phòng của các bác sĩ ở đằng kia)

3. Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều không kết thúc bằng “s”

Với một số trường hợp bất quy tắc thì danh từ khi chuyển sang dạng số nhiều sẽ không thêm “s hoặc es” thì sở hữu cách vẫn thể hiện ở dạng “s”.
Eg: These people’s shirts are the same
(Áo của những người này giống nhau) 

Một số trường hợp danh từ bất quy tắc khi chuyển sang số nhiều thường gặp: 

 • Tooth → teeth (răng)
 • Man → men (đàn ông) 
 • Woman → women (phụ nữ)
 • Crisis → criteria (khủng hoảng) 
 • Mouse → mice (chuột)
 • Medium → media (truyền thông)
 • Fish → fish (cá)
 • Child → children (trẻ con) 
 • Bacterium → bacteria (vi khuẩn) 

4. Sở hữu cách trong tiếng Anh với danh từ số nhiều kết thúc bằng nhiều “s”

Giống như danh từ số nhiều kết thúc bằng nhiều “s” chỉ cần thêm dấu nháy đơn.
Eg: The boss’ wife is a wonderful woman
(Vợ của ông chủ là một người phụ nữ tuyệt vời) 

sở hữu cách trong tiếng Anh

3. Một số trường hợp ngoại lệ khi dùng sở hữu cách trong tiếng Anh 

– Những danh từ chỉ sự vật không tồn tại sự sống được nhân cách hoá giống như một con người thì có thể sử dụng hình thức sở hữu cách “s”.
Eg: Factory’s construction brings many benefits.
(Xây dựng nhà máy mang lại nhiều lợi ích) 

– Trước những danh từ chỉ thời gian, không gian và trọng lượng sở hữu cách dưới dạng “s”
Eg: He solved a difficult problem in just 1 hour’s time.
(Anh ấy đã giải một bài toán khó chỉ trong 1 giờ) 

– Sở hữu cách của các đại từ liên quan đến chủ đề kinh doanh, nghề nghiệp, kinh doanh, thương mại hay những danh từ riêng mang ý nghĩa biểu đạt về địa điểm, tòa nhà hoặc địa chỉ cá nhân.
Eg: Tomorrow, we will have a party birthday at Lisa’s
(Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà Lisa) 

4. Bài tập vận dụng

 1. These are the_____ pencils. (boys)
 2. This is the _____ bike. (boy)
 3. _____ CD player is new. ( Charles) 
 4. My____ car was not expensive. (parents) 
 5. _____ shoes are on the second floor. (men)
 6. _____ and _____ school is old. (Susan – Steven)
 7. _____ sister is twelve years old. (John)
 8. The ____ room is upstairs. (children) 
 9. Let’s go to the _____. (Smiths)
 10. This is ______ book. (Peter) 

Đáp án: 

 1. These are the boy’s pencils. 
 2. This is the boy’s bike. 
 3. Charles’s CD player is new 
 4. My parents’ car was not expensive 
 5. Men’s shoes are on the second floor 
 6. Susan and Steve’s school is old. 
 7. John’s sister is twelve years old
 8. The children’s room is upstairs. 
 9. Let’s go to the Smiths’. 
 10.  This is Peter’s book. 

Hy vọng qua bài viết này sẽ chia sẻ tới bạn những kiến thức hữu ích về sở hữu cách của tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo các chủ điểm ngữ pháp tại The IELTS Workshop để tự tin hơn khi ôn tập. Chúc các bạn luôn học tốt!

Tham khảo khóa học Freshman để nắm rõ kiến thức ngữ pháp cần thiết trong IELTS nói riêng và tiếng Anh nói chung.

khóa học the ielts workshop

Đăng ký tư vấn lộ trình miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ liên hệ tư vấn cho mình sớm nha!

"*" indicates required fields

Đăng ký tư vấn miễn phí

Bạn hãy để lại thông tin, TIW sẽ tư vấn lộ trình cho mình sớm nha

"*" indicates required fields

1900 0353 Chat on Zalo